fbpx

SŁOWNIK POJĘĆ W MARKETINGU

HTTP, czyli co to?

Czym jest HTTP?

Definicja

HTTP to skrót od Hypertext Transfer Protocol. Jest to protokół, który określa reguły komunikacji w relacji klient – serwer. Jego celem jest określenie, udostępnienie, a także przekonwertowanie treści, by mogły zostać poprawnie odczytane przez serwer. HTTP pojawia się automatycznie przed każdym adresem strony www.

3 ciekawostki o HTTP

1. Zasada działania protokołu HTTP

Głównym zadaniem protokołu HTTP, jest przesyłanie danych w postaci żądań oraz odpowiedzi na te żądania. Składają się one z trzech podstawowych elementów:

  • metody,
  • adresu URL,
  • nagłówki.

Metoda określa rodzaj żądania, czy jest to aktualizacja danych, usuwanie, czy też pobieranie bądź przesyłanie. Adres URL odnosi się do lokalizacji zasobu, do którego wysyłane jest żądanie. Nagłówki z kolei zawierają dodatkowe informacje, jak przykładowo dane uwierzytelniające. Z kolei odpowiedź HTTP zbudowana jest z następujących elementów:

  • kodu stanów,
  • nagłówków,
  • treści.

Kod stanu odnosi się do rezultatu żądania, czy zakończyło się ono sukcesem, czy też błędem serwera. Nagłówki podobnie jak w żądaniach zawierają dodatkowe informacje, a treści to aktualne dane, które są przesyłane w odpowiedzi.

2. Zastosowanie protokołu HTTP

Protokół HTTP jest jednym z bardziej popularnych. Wykorzystywany jest bowiem w wielu obszarach. Najczęstsze zastosowanie tego protokołu to:

  • pobieranie plików,
  • formularze internetowe,
  • przeglądanie stron internetowych,
  •  komunikacja z serwisami internetowymi.

Dodatkowo protokół HTTP jest wykorzystywany równie często w tworzeniu RESTful API. Umożliwiają one komunikację z różnymi aplikacjami, a także systemami.

3. Zmiany w protokole HTTP

Na przestrzeni lat funkcjonowania protokołu HTTP był on ulepszany, aby sprostać nowym wymaganiom, a także technologii internetowej. W odpowiedzi na te potrzeby powstały nowe protokoły, które oparte są o HTTP. Jest to dla przykładu WebSockets i HTTP/3. Dzięki ewolucji najpopularniejszego protokołu jest on wciąż używany w najnowszych aplikacjach internetowych.