fbpx

słownik pojęć marketingowych

ESG, czyli co to?

Na czym polega ESG w marketingu?

ESG w marketingu

Definicja

ESG to skrót od Environmental, Social, and Governance, co można przetłumaczyć jako Kryteria Środowiskowe, Społeczne i Zarządcze. ESG odnosi się do trzech głównych obszarów, które inwestorzy i przedsiębiorstwa uwzględniają w procesie podejmowania decyzji, aby osiągnąć zrównoważony, społecznie odpowiedzialny i skuteczny model biznesowy. ESG staje się coraz bardziej istotnym czynnikiem dla inwestorów, którzy dążą do zrównoważonych i etycznych inwestycji. W miarę wzrostu świadomości społecznej ESG staje się również ważnym narzędziem dla firm w budowaniu pozytywnego wizerunku i zdobywaniu zaufania klientów.

3 ciekawostki, które warto wiedzieć o ESG

1. Czego dotyczą kwestie środowiskowe?

Są to kwestie związane z wpływem przedsiębiorstwa na środowisko naturalne. W tym obszarze uwzględnia się m.in. zużycie energii, emisję gazów cieplarnianych, gospodarowanie odpadami, zużycie zasobów naturalnych oraz podejście do zmian klimatu.

2. Czego dotyczą kwestie społeczne?

Dotyczy relacji przedsiębiorstwa z pracownikami, społecznościami, klientami i innymi interesariuszami. W obszarze społecznym analizowane są kwestie związane z warunkami pracy, różnorodnością i integracją społeczną, zdrowiem i bezpieczeństwem pracowników, a także relacjami z lokalnymi społecznościami.

3. Czego dotyczą kwestie zarządcze?

Obszar ten dotyczy struktury zarządzania przedsiębiorstwem, w tym aspekty związane z przejrzystością, odpowiedzialnością korporacyjną, etyką biznesu, jakością rady nadzorczej i stosunkiem do akcjonariuszy.