fbpx

słownik pojęć marketingowych

Digitalizacja, czyli co to?

Na czym polega Digitalizacja w marketingu?

Digitalizacja w marketingu

Definicja

Digitalizacja to proces konwertowania danych, informacji, obrazów, dźwięków i innych treści na formę cyfrową, czyli reprezentację składającą się z binarnych liczb (0 i 1). Polega to na przekształceniu analogowych treści na postać cyfrową, która może być łatwo przetwarzana, przechowywana i transmitowana za pomocą komputerów i innych urządzeń elektronicznych. To również szeroko zakrojony proces, który odnosi się do transformacji różnych aspektów życia społecznego, gospodarczego i technologicznego poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych. Obejmuje m.in. cyfrowe archiwizowanie danych, automatyzację procesów, ulepszanie komunikacji i dostępu do informacji, sztuczną inteligencję, analizę danych oraz wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w różnych dziedzinach.

 3 ciekawostki, które warto wiedzieć o digitalizacji

1. Jaki związek z Internetem Rzeczy (IoT) ma digitalizacja?

Digitalizacja stanowi fundament dla rozwoju Internetu Rzeczy (IoT), zapewniając konwersję fizycznych elementów świata do formy cyfrowej, co umożliwia komunikację, zbieranie danych oraz zarządzanie nimi za pomocą sieci. To proces przekształcania urządzeń, przedmiotów codziennego użytku czy maszyn w inteligentne, połączone ze sobą obiekty, które mogą ze sobą komunikować się, wymieniać informacje oraz reagować na zmieniające się warunki otoczenia. Digitalizacja dostarcza infrastrukturę cyfrową, umożliwiającą IoT, a z kolei rozwój IoT wpływa na przyspieszenie procesów digitalizacji, tworząc nowe sposoby zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych w sposób bardziej efektywny i wszechstronny.

2. Jaki jest wpływ digitalizacji na rozwój sztucznej inteligencji?

Digitalizacja umożliwia rozwój sztucznej inteligencji, która jest coraz mocniej obecna w naszym życiu. Od systemów rekomendacyjnych w serwisach streamingowych po systemy automatyzacji zadań w biznesie, AI staje się kluczowym elementem współczesnych technologii.

3. Jakie są ograniczenia wynikające z digitalizacji?

Rozwój digitalizacji oznacza, że każda nasza interakcja online pozostawia ślad w postaci danych. Ochrona prywatności staje się zatem ważnym wyzwaniem, wymagającym równowagi między korzystaniem z nowoczesnych technologii a ochroną osobistych informacji.