fbpx

Słownik pojęć marketingowych

Błąd 403 – co to jest, definicja

Błąd 403 – definicja. Co to jest?

blad,słownik

Jeden z powszechnych błędów, pojawiających się podczas korzystania z przeglądarki internetowej. Pojawia się w przypadku, gdy serwer odmawia dostępu do danej witryny, której adres wybierzesz.

Nazywany również forbidden, ponieważ tak serwer opisuje błąd 403.

Zazwyczaj rozwiązanie tego błędu leży w gestii administratora strony, jednak zdarzają się również przypadki, gdy wynika on z problemu z ustawieniami po stronie użytkownika.

Jakie są najczęstsze przyczyny błędu 403?

Odmowa dostępu do witryny może być następstwem niewłaściwej konfiguracji uprawnień serwera, co skutkuje odmową dostępu do zasobów.

Może być to jednak również celowe działanie mające na celu ograniczenie ich dostępności.

Błąd 403 może wynikać również z ustawień prywatności, ograniczeń lokalizacyjnych czy braku strony indeksu. Innym częstym powodem wystąpienia takiego problemu jest blokada adresu IP.

Błąd może wynikać również po prostu z niewłaściwego wpisania adresu URL.

Jeśli wszystkie możliwe przyczyny po stronie użytkownika zostały wykluczone, warto skontaktować się z administratorem strony lub dostawcą usług internetowych.