fbpx

słownik pojęć maketingowych

Crowdfunding, czyli co to?

Na czym polega crowfunding w marketingu?

crowfunding w marketingu

Definicja

Crowdfunding to sposób pozyskiwania środków finansowych, w którym osoby lub organizacje zbierają fundusze na określony cel poprzez wpłaty od wielu ludzi. Działa to tak, że osoba lub grupa ludzi prezentuje swój pomysł bądź projekt na platformie crowdfundingowej, określa kwotę pieniędzy, którą chce zdobyć, a ludzie mogą dobrowolnie wpłacać pieniądze na ten cel.

3 ciekawostki, które warto wiedzieć o Crowdfunding

1. Jakie są rodzaje Crowdfundingu?

Istnieje kilka rodzajów Crowdfundingu. Reward-based Crowdfunding to metoda polegająca na tym, że darczyńcy otrzymują niewielkie nagrody, prezenty lub produkty w zamian za swoje wsparcie. W Equity Crowdfunding inwestorzy otrzymują udziały w przedsiębiorstwie lub projekcie, co daje im udział w zyskach lub wartości przedsiębiorstwa. Z kolei w Lending-based Crowdfunding ludzie udzielają pożyczek, a w zamian otrzymują zwrot wraz z odsetkami. Donation-based Crowdfunding polega na wspieraniu danego celu bez otrzymania niczego w zamian.

2. Gdzie wykorzystuje się Crowdfunding?

To elastyczne podejście do pozyskiwania funduszy stało się popularne w przypadku start-upów, artystów, organizacji charytatywnych i osób, które potrzebują wsparcia finansowego na różne projekty. Platformy crowdfundingowe, takie jak Kickstarter, Indiegogo czy GoFundMe, ułatwiają tę interakcję pomiędzy twórcami a społecznością.

3. Jaki jest wpływ Crowdfunding w rozwój technologii?

Crowdfunding angażuje społeczność w proces rozwoju technologicznego. Ludzie, którzy wspierają dany projekt, często czują się zaangażowani i mogą nawet wpływać na kształtowanie dalszych etapów rozwoju technologii poprzez swoje opinie i sugestie. Dzięki temu powstało wiele nowatorskich urządzeń, aplikacji i rozwiązań, które nie miałyby szans na rozwój bez wsparcia społeczności. Przykładem jest pierwszy na świecie długopis do drukowania 3D, który zebrał finansowanie na Kickstarterze. Oferował ludziom możliwość tworzenia trójwymiarowych rysunków i konstrukcji.