fbpx

słownik pojęć marketingowych

CSR, czyli co to?

Na czym polega CSR w marketingu?

CSR w marketingu

Definicja

CSR to skrót od Corporate Social Responsibility, czyli Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. To koncepcja, zgodnie z którą firmy powinny brać pod uwagę społeczne, ekologiczne i etyczne kwestie nie tylko w kontekście zysków, ale także w działaniach biznesowych i relacjach z interesantami. CSR obejmuje podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, wsparcie społeczności lokalnych, etyczne standardy w relacjach z pracownikami, transparentność w zarządzaniu oraz zaangażowanie w działania charytatywne i społeczne. Celem jest tworzenie wartości nie tylko dla akcjonariuszy, ale także dla społeczeństwa i środowiska.

2 ciekawostki, które warto wiedzieć o CSR

1. Jakie działania obejmuje CSR?

CSR obejmuje wiele obszarów i działań, które przedsiębiorstwa podejmują w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Angażują się w działania mające na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko. Mogą to być inwestycje w odnawialne źródła energii, redukcja emisji gazów cieplarnianych, efektywne zarządzanie odpadami czy też poprawa efektywności energetycznej. Biorą udział w projektach społecznych i inwestycjach w społeczność lokalną. Mogą to być programy edukacyjne, wsparcie dla szkół czy miejscowych organizacji. W ramach CSR firmy starają się zapewnić również etyczne warunki pracy dla swoich pracowników. Wiele firm angażuje się ponadto w działania charytatywne, wspierając różne organizacje non-profit czy fundacje, starają się także projektować produkty i usługi, które są bardziej zrównoważone.

2. Czy CSR podlega regulacjom prawnym?

Regulacje związane z CSR różnią się w zależności od kraju i regionu, ale można zauważyć kilka tendencji dotyczących prawnego wymiaru społecznej odpowiedzialności biznesu. W Indiach, Japonii czy Kanadzie np. istnieją wymogi prawne dotyczące raportowania działań z zakresu CSR. Firmy zobowiązane są do publikowania informacji dotyczących swoich działań społecznych, ekologicznych i etycznych. Ponadto niektóre regulacje określają minimalne standardy, które firmy muszą przestrzegać w zakresie etyki biznesowej, praw pracowniczych, zapobiegania dyskryminacji i mobbingu oraz zapewnienia bezpiecznych warunków pracy. W celu promowania uczciwości i przejrzystości, niektóre kraje nakładają obowiązek publikowania informacji na temat praktyk biznesowych, w tym dostawców, praktyk korporacyjnych, zrównoważonego rozwoju czy polityk społecznych.