fbpx

słownik pojęć marketingowych

Crowdsourcing, czyli co to?

Na czym polega crowdsourcing w marketingu?

crowdsourcing w marketingu

Definicja

Crowdsourcing to metoda pozyskiwania potrzebnych informacji, pomysłów, pracy lub wsparcia poprzez angażowanie szerokiej grupy ludzi, zwanej „tłumem” (crowd). Może to obejmować wykorzystanie wiedzy, umiejętności, opinii lub środków finansowych wielu osób oraz społeczności online w celu rozwiązania problemów, opracowania nowych pomysłów, projektów lub zbierania danych. Ta metoda ma wiele zalet, takich jak możliwość pozyskania różnorodnych perspektyw i umiejętności, zwiększenie zaangażowania społeczności w projekt lub proces, a także potencjalne obniżenie kosztów i czasu potrzebnego do wykonania zadań.

3 ciekawostki, które warto wiedzieć o Crowdsourcing

1. Jakie są rodzaje Crowdsourcingu?

Crowd Wisdom polega na wykorzystaniu wiedzy i doświadczenia dużej grupy ludzi do rozwiązania problemu, odpowiedzi na pytanie lub podejmowania decyzji. Przykładem może być wykorzystanie Crowdsourcingu w celu rozwikłania zagadek naukowych, prognozowania trendów rynkowych lub rozwiązywania problemów biznesowych. W Crowd Creation grupa ludzi współpracuje w celu stworzenia czegoś nowego, takiego jak opracowywanie treści, projektowanie grafiki, tworzenie oprogramowania lub rozwoju produktu. Crowd Voting polega na pozyskiwaniu opinii lub preferencji społeczności w celu wyboru najlepszych pomysłów, projektów lub rozwiązań. Crowd Labor to wykorzystanie pracy dużej grupy ludzi do wykonania zadań, które wymagają takiego zaangażowania. Przykładem Crowdsourcingu jest również Crowdfunding — finansowanie projektu przez społeczność online.

2. Gdzie wykorzystuje się Crowdsourcing?

Firmy wykorzystują Crowdsourcing do pozyskiwania pomysłów na nowe produkty, usługi czy rozwiązania problemów projektowych. Jest on również stosowany do rozwiązywania złożonych problemów naukowych, technologicznych czy biznesowych. W dziedzinach naukowych Crowdsourcing pozwala na zbieranie danych, testowanie hipotez i wykorzystanie wiedzy i umiejętności osób z różnych dziedzin do rozwoju badań. Platformy takie jak Wikipedia opierają się na Crowdsourcingu do tworzenia, edycji i udoskonalania treści przez społeczność użytkowników. W obszarze geolokalizacji Crowdsourcing umożliwia mapowanie otoczenia, tworzenie map, zbieranie informacji o miejscach czy też przestrzeniach publicznych.

3. Jakie zagrożenia wiążą się z Crowdsourcingiem?

Zbieranie informacji od różnorodnej grupy ludzi może prowadzić do niskiej jakości danych, błędów lub niepewności. Niektórzy uczestnicy mogą dostarczyć nieprawdziwe informacje lub nieodpowiednio zrozumieć zadanie. Istnieje również ryzyko naruszenia prywatności lub wycieku danych, szczególnie gdy Crowdsourcing obejmuje zbieranie informacji osobistych. Niektóre formy Crowdsourcingu mogą być wykorzystywane do uzyskiwania pracy od społeczności bez odpowiedniego wynagrodzenia. To może prowadzić do wyzysku i nieuczciwego wykorzystywania pracy wolontariuszy.