fbpx

Słownik Pojęć marketingowych

Core Web Vitals (Podstawowe Wskaźniki Internetowe), czyli co to?

Dlaczego Podstawowe Wskaźniki Internetowe są ważne w SEO

Jak poprawa Core Web Vitals może wpłynąć na wyniki SEO

core-web-vitals

Definicja

Core Web Vitals to metryki wskazane przez Google, jako podstawowe wskaźniki internetowe. Mierzą one szybkość oraz wydajność danej strony internetowej. Obowiązują od 2021 roku i są niezbędnym elementem każdej witryny. Zostały opracowane w ramach aktualizacji dotyczącej Page Experience Signals.

3 ciekawostki o Core Web Vitals

1. Metryki wchodzące w skład CWV

Podstawowe metryki Core Web Vitals to między innymi:

  • czas ładowania strony www,
  • interaktywność,
  • stabilność wizualna.

Osobno zbiera się dane dla komputerów oraz urządzeń mobilnych. Najważniejsze z nich to Largest Contentful Paint (LCP), czyli czas liczony od rozpoczęcia ładowania się witryny do momentu zakończenia wyświetlania największej grafiki, wideo lub bloku tekstowego, First Input Delay (FID), czyli czas, w którym przeglądarka odpowiada na interakcję użytkownika ze stroną oraz Cumulative Layout Shift (CLS) określająca skumulowanie przesunięcia układu w momencie rozpoczęcia ładowania strony.

2. Jak sprawdzić Core Web Vitals?

Istnieje kilka stosunkowo prostych sposobów na weryfikację wskaźników CWV. Są to:

  • Page Speed Insights,
  • Google Search Console,
  • GTMetrix.

Narzędzie Page Speed Insights zbiera dane od użytkowników przeglądarki Chrome. Warto przy jego pomocy sprawdzić nie tylko stronę główną, ale inne kluczowe zakładki jak chociażby koszyk. Z kolei Google Search Console to narzędzie, które w sekcji ulepszenia ma raporty CWV. Trzeba jednak posiadać zweryfikowane konto, aby z niego korzystać. Kolejna metoda to GTMetrix, która podobna jest do Page Speed Insights. Analizuje wyniki dla konkretnego adresu URL. W wersji desktopowej jest darmowa, a w przypadku chęci wykonania analizy na urządzeniach mobilnych trzeba wykupić dostęp.

3. Core Web Vitals a pozycjonowanie SEO

Od 2021 roku Google włączyło opisane wskaźniki Core Web Vitals do sygnałów rankingowych związanych z jakością stron. Oznacza to, że są one obecnie brane pod uwagę w momencie ustalania pozycji w wynikach wyszukiwania danej strony internetowej.