fbpx

słownik pojęć marketingowych

Bingbot, czyli co to?

Czym jest Bingbot? Jakie ma znaczenie w marketingu internetowym?

bing

Definicja

Bingbot to robot wyszukiwarki internetowej stworzony przez firmę Microsoft. Jest to program, który przeszukuje strony internetowe w celu indeksowania ich zawartości i umożliwienia jej wyświetlania w wynikach wyszukiwania na stronie Bing. Bingbot działa na podobnej zasadzie jak inne roboty wyszukiwarek — Google Bot (Google) czy Baidu Spider (Baidu).

3 ciekawostki, które warto wiedzieć o Bingbot

1. Jaki jest schemat działania Bingbota?

Działanie bota dzieli się na kilka etapów. Najpierw Bingbot rozpoczyna proces przeszukiwania od znalezienia adresu URL, który ma zostać zindeksowany (może on pochodzić z różnych źródeł). Gdy go znajdzie, wysyła zapytanie HTTP do serwera, na którym znajduje się ta strona. Serwer odpowiada, przekazując zawartość strony w formie pliku HTML. Bingbot analizuje HTML w poszukiwaniu linków do innych stron, a także innych elementów takich jak tekst, obrazy, nagłówki. Następnie przetwarza zebrane informacje i umieszcza je w indeksie Binga. Jest to swoista baza danych, która zawiera informacje o zawartości wielu różnych stron internetowych. Jeśli na stronie są odnośniki do innych stron, Bingbot dodaje te adresy do listy do przeszukania w przyszłości. Proces powyższy jest powtarzany dla wielu stron w trakcie różnych sesji przeszukiwania.

2. Czy Bingbot jest możliwy do zidentyfikowania?

Tak. Bingbot, jak każdy inny robot wyszukiwarki, identyfikuje się w nagłówku HTTP, co umożliwia serwerom internetowym rozpoznanie, że strona jest przeszukiwana przez Bingbota, a nie przez użytkownika. Typowe oznaczenie Bingbota w nagłówku to: Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0).

3. Z jaką częstotliwością Bingbot przeszukuje strony?

Microsoft nie udostępnia publicznie dokładnych informacji na temat częstotliwości przeszukiwań Bingbota. Częstotliwość może być różna i zależeć od kilku czynników tj.: popularność witryny, częstotliwość aktualizacji treści, historia indeksacji, specyfika treści zawartych na stronie czy lokalizacja geograficzna serwera.