fbpx

słownik pojęć marketingowych

Baza danych, czyli co to?

Czym jest baza danych?

baza danych

Definicja

Jest to zorganizowany zbiór danych, które są gromadzone i przechowywane w sposób umożliwiający łatwy dostęp i zarządzanie nimi. Baza danych może zawierać różnego rodzaju informacje tj. tekst, liczby, obrazy, dźwięki itp. Podstawowym celem ich tworzenia jest umożliwienie efektywnego przechowywania, odzyskiwania i manipulowania danymi w sposób zgodny z potrzebami aplikacji lub organizacji, która z niej korzysta.

2 ciekawostki, które warto wiedzieć o bazie danych

1. Jakie zalety niesie stosowanie baz danych?

Dzięki zastosowaniu relacyjnych baz danych można tworzyć złożone struktury danych z relacjami między nimi. Dobre systemy zarządzania bazami danych oferują mechanizmy, które umożliwiają skalowanie bazy w miarę wzrostu ilości danych. Bazy danych mogą obsługiwać równoczesne operacje i zapewniać szybki dostęp do danych, oferują mechanizmy zabezpieczania danych, takie jak kontrola dostępu, uwierzytelnianie użytkowników i szyfrowanie danych.

2. Jakie są znane bazy danych?

Do powszechnie znanych baz danych należą: PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server, Oracle Database, MongoDB, SQLite, Cassandra, Firebase.