fbpx

słownik pojęć marketingowych

Chat GPT, czyli co to?

Co to jest ChatGPT? Do czego można go wykorzystać?

chatgpt - widok narzędzia

Definicja

Chat GPT to rodzaj sztucznej inteligencji, która analizuje informacje i generuje odpowiedzi na pytania lub tematy omawiane w rozmowie w sposób zbliżony do ludzkiego. Chat GPT bazuje na dużych zbiorach danych tekstowych, co pozwala mu lepiej zrozumieć naturalny język i udzielać trafnych odpowiedzi.

3 ciekawostki, które warto wiedzieć o Chat GPT

1. Skąd bierze się umiejętność Chata GPT do udzielania odpowiedzi?

Jest to wynik trenowania programu na dużych zbiorach tekstów. Trenowanie to polega na dostarczeniu ogromnej ilości danych tekstowych, które Chat GPT analizuje. Uczy się zależności między słowami, gramatyką, semantyką i kontekstem. Proces ten wymaga znacznych zasobów obliczeniowych oraz czasu. Przed rozpoczęciem trenowania, dane muszą być przygotowane, oczyszczone i odpowiednio sformatowane, aby Chat GPT mógł z nich skorzystać.

2. Na czym polega elastyczność Chata GPT?

Chat GPT, będąc modelem językowym o ogromnej mocy obliczeniowej, ma zdolność do adaptacji do różnych zastosowań poprzez dodatkowy trening na specyficznych danych. Ta elastyczność pozwala dostosować go do konkretnych potrzeb, co jest niezwykle przydatne w różnych dziedzinach. Na przykład, jeśli chcesz wykorzystać Chat GPT do obsługi klienta w branży medycznej, możesz dostarczyć mu dużej ilości danych związanych z terminologią medyczną, objawami chorób i odpowiednimi protokołami postępowania.

3. Na czym polega umiejętność kontynuowania?

Dzięki zdolności do kontynuowania tekstu na podstawie już istniejącego fragmentu, Chat GPT potrafi generować dalsze ciągi wypowiedzi, kontynuując zdania lub pomagając w rozwijaniu wątków na podstawie podanego kontekstu. To znaczy, że można mu podać fragment opowiadania, pytania lub nawet niekompletne zdanie, a model będzie próbował logicznie kontynuować lub uzupełnić ten tekst. Dla użytkownika jest to świetne narzędzie, zwłaszcza w pisaniu, gdy potrzebna jest inspiracja lub rozwinięcie wątku. Może to być również przydatne w procesie kreatywnego pisania, generowaniu pomysłów lub nawet w uczeniu się poprzez kontynuowanie logicznych sekwencji tekstu.