fbpx

Słownik pojęć marketingowych

CLV (Customer Lifetime Value), czyli co to?

Co oznacza pojęcie Customer Lifetime Value?

customer lifetime value

Definicja

Customer Lifetime Value (CLV) to wskaźnik określający wartość, jaką dany klient generuje dla firmy w czasie trwania swojej relacji z nią. To metryka, która pozwala firmom zrozumieć, ile przewidywanych przychodów mogą oczekiwać z pojedynczego klienta przez cały okres współpracy.

3 ciekawostki, które warto wiedzieć o CLV

1. Jakie zmienne bierze się pod uwagę przy wyliczeniu CLV?

Przy wyliczeniu CLV bierze się pod uwagę zazwyczaj te same zmienne. Średnią wartość, którą klient wydaje podczas pojedynczej transakcji lub zamówienia, częstotliwość zakupów, czas trwania relacji między klientem a firmą oraz procentową marżę z zysku uzyskanego z każdej sprzedaży. Do wyliczenia CLV niezbędny jest również wskaźnik CAC (koszty akwizycji klienta). Jest to kluczowy element, ponieważ porównanie wartości klienta do kosztów pozyskania go jest istotne dla efektywności działań marketingowych.

2. Czy CLV jest różne w różnych branżach?

CLV może się znacznie różnić między branżami. Na przykład, w branży usług finansowych CLV może być znacznie wyższy niż w branży detalicznej ze względu na dłuższe relacje klientów z bankami czy firmami ubezpieczeniowymi. Firmy mogą mieć także różne poziomy lojalności klientów. Na przykład, w branży kosmetycznej czy modowej, trendy i zmieniające się preferencje mogą prowadzić do mniejszej lojalności klientów niż w tam, gdzie decyzje zakupowe opierają się na zaufaniu i długoterminowych relacjach, jak np. usługi medyczne. Ponadto koszty pozyskania klienta także mogą znacznie się różnić. Na przykład, pozyskanie nowego klienta w branży ubezpieczeniowej może być bardziej kosztowne niż w branży detalicznej, co może wpłynąć na wartość CLV.

3. Jaki wpływ na prowadzenie firmy ma CLV?

CLV może być używany do prognozowania przyszłych zysków i przewidywania, jak różne działania marketingowe czy zmiany w obsłudze klienta mogą wpłynąć na wartość klienta w przyszłości. Ponadto CLV jest kluczowym wskaźnikiem, który wpływa na decyzje dotyczące alokacji budżetu marketingowego, podejmowania decyzji o cenach produktów czy usług oraz na strategię retencji klientów.