fbpx

Słownik pojęć marketingowych

CR (ang. Conversion Rate) – co to jest, definicja

Co to jest CR (ang. Conversion Rate)? Jak go mierzyć i interpretować?

sklep-motoryzacyjny-konwersja

CR (ang. Conversion Rate) – definicja

Współczynnik konwersji, czyli CR (ang. Conversion Rate) jest bardzo ważnym parametrem, który pozwala na określenie efektywności kampanii reklamowych.

Wskaźnik informuje o tym, ilu internautów wykonało daną akcję, np.:

 • kliknięcie reklamy,
 • zakup produktu,
 • rejestracja w serwisie,
 • przejście do strony produktowej,
 • pozostawienie numeru telefonu,
 • zapis do newslettera,
 • wypełnienie formularza kontaktowego.

Wartość CR może być mierzona na różnych etapach ścieżki sprzedażowej. Jest ilorazem ilości odbiorców, którzy dokonali konwersji oraz liczby osób, jakie kliknęły reklamę, link lub wykonały inną czynność. Wynik jest mnożony przez 100%, by uzyskać procentową miarę wskaźnika Conversion Rate.

Jego poziom można odczytać, korzystając z narzędzi analitycznych udostępnianych przez firmę Google. Istnieją również bardziej rozbudowane wersje wskaźnika, wykorzystujące średnią ważoną.

Jakie czynniki mają wpływ na parametr Conversion Rate?

Na poziom parametru Conversion Rate ma wpływ szereg czynników, które zostały określone przez firmę Marketing Experiments. Stworzyła ona wzór, określający prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia konwersji (tzw. współczynnik C) w witrynie internetowej. Ma on postać:

C=4M+3V+2*(I-F)–2A

Każdy z elementów oznacza inny faktor mający wpływ na możliwość wykonania przez internautę określonej czynności. Jednocześnie składniki te bezpośrednio korelują ze wskaźnikiem CR. Należą do nich:

 • motywacja do realizacji danego działania przez internautę (M),
 • poziom merytoryczny i jakościowy treści oferty (V),
 • impulsy mające pozytywny wpływ na decyzję zakupową klienta (I),
 • ewentualne bariery psychologiczne powodujące odroczenie zakupu (F),
 • negatywne czynniki wpływające na finalizację procesu konwersji (A).

Bodźcami podnoszącymi prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia konwersji są wszelkiego rodzaju akcje promocyjne i chwytliwe zwroty CTA (Call-To-Action), które zachęcają użytkownika do skorzystania z oferty i kliknięcia reklamy.

W celu podniesienia wskaźnika Conversion Rate warto również zadbać o kwestie związane z UX/UI. Pozytywne doświadczenia użytkownika przekładają się wymiernie na efekty sprzedażowe i wzrost CR. Wśród przykładów elementów, o których przejrzystości powinniśmy pamiętać, są:

 • formularze rejestracyjne i kontaktowe,
 • sekcje odpowiedzialne za płatność w e-sklepie,
 • zakładki FAQ oraz możliwość uzyskania dodatkowych informacji,
 • interfejs użytkownika oraz menu witryny internetowej.

Dla wielu osób bardzo ważne są również jasno określone regulaminy, zasady wysyłki towarów oraz polityka prywatności. W wykryciu elementów negatywnie wpływających na konwersję może pomóc również przeprowadzenie kompleksowego audytu użyteczności strony www.

Czym jest Relative Mobile Conversion Rate (Rel mCvR)?

Wskaźnik Relative Mobile Conversion Rate (Rel mCvR) stanowi praktyczne rozwinięcie współczynnika CR, dedykowane do zadań analitycznych związanych z ruchem pochodzącym z urządzeń mobilnych. Określa on stosunek konwersji zachodzących z użyciem wersji mobile strony internetowej do jej konwencjonalnej, desktopowej odmiany.

W konsekwencji pozwala na ujawnienie problemów internautów korzystających z naszej witryny poprzez tablety, smartfony czy telewizory na różnych etapach ścieżki sprzedażowej, co umożliwia ich naprawę i poprawę wydajności działania serwisu.

Warto zauważyć, iż wpływ na współczynnik Relative Mobile Conversion Rate mają w tym przypadku jedynie takie parametry związane ze stroną internetową jak czas jej działania oraz kwestie UX/UI, czyli użyteczność witryny. Jednocześnie pozwalają wyeliminować czynniki wynikające z sezonowości danej branży czy prowadzonych kampanii reklamowych CPC. W efekcie możemy zwiększyć ilość konwersji, a co za tym idzie przychody z ruchu mobilnego. Sposobem na poprawę Rel mCvR mogą być również profesjonalnie przeprowadzone testy A/B.