fbpx

słownik pojęć marketingowych

Corporate Governance, czyli co to?

Czym jest systemem reguł prawnych i ekonomicznych?

goverment

Definicja

Corporate Governance jest systemem reguł prawnych i ekonomicznych. Nazywany jest inaczej ładem korporacyjnym lub nadzorem właścicielskim. Określa on normy i zasady, które skupiają się na działaniu przedsiębiorstwa, wzorce etyczne oraz zindywidualizowane zasady nadzoru oraz zarządzania w danym przedsiębiorstwie. Ład korporacyjny pozwala na rozliczanie korporacji z działań, a także wspomaga dobre kierowanie firmą, które owocuje jej rozwojem oraz satysfakcjonującymi wynikami finansowymi.

3 ciekawostki o Corporate Governance

1. Weryfikacja standardów Corporate Governance

Przestrzeganie reguł prawnych i ekonomicznych oraz ustalonych standardów jest weryfikowane pod wieloma względami. Najczęściej największe znaczenie ma:

  • przejrzystość finansowa,
  • relacje z partnerami biznesowymi,
  • przejrzyste struktury własności,
  • zgodność interesów menedżerów oraz akcjonariuszy,
  • sposób pracy,
  • struktura organizacji.

Rating, czyli ocena corporate governance pozwala na uzyskanie szerokiego obrazu działalności przedsiębiorstwa. Co istotne, wysoki rating zazwyczaj koreluje z dobrymi wynikami finansowymi.

2. Jak określa się normy i zasady w ramach ładu korporacyjnego?

Zasady i normy, którymi kierują się przedsiębiorstwa w ramach ładu korporacyjnego nie są przepisami prawa. Są to rekomendacje umieszczone w Kodeksie Dobrych Praktyk, który uwzględnia charakterystyczne obszary działalności firm, dlatego jest nieco inny dla każdej branży. Zasady i normy ustalane są przez zrzeszenia przedsiębiorców lub samych przedsiębiorców

3. Zalety Corporate Governance

Przede wszystkim ład korporacyjny pozwala na unikanie konfliktów interesów, kształtowanie dobrych relacji z partnerami biznesowymi oraz otoczeniem przedsiębiorstwa, a także określenie kierunku działań firmy, który pozwoli na uzyskanie kompromisu pomiędzy celem firmy a jej otoczeniem. Ponadto można spodziewać się wzrostu akcji, maksymalizacji celów i zysków oraz poprawy komunikacji i wzmocnienia transparentności.