fbpx

słownik pojęć marketingowych

Błąd 401, czyli co to?

Co oznacza błąd 401? Jak go naprawić?

błąd

Definicja

Błąd HTTP 401 to tzw. błąd Unauthorized (Nieautoryzowany). Jest to kod statusu protokołu HTTP, który informuje o tym, że żądanie zakończyło się niepowodzeniem. Wynika to z faktu, że serwer nie zezwala na dostęp do zasobu, ponieważ brakuje prawidłowych danych uwierzytelniających. Błąd 401 oznacza, że serwer oczekuje od użytkownika danych uwierzytelniających (login i hasło).

2 ciekawostki, które warto wiedzieć o błędzie 401

1. Jaką rolę pełni błąd 401?

Błąd 401 odgrywa kluczową rolę w zabezpieczaniu zasobów online, zapewniając, że jedynie uprawnione osoby lub aplikacje mają dostęp do chronionych treści. To istotne dla zachowania bezpieczeństwa i prywatności danych.

2. Z czym jeszcze wiąże się błąd 401?

W przypadkach, gdy stosowane jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe, błąd 401 może oznaczać, że użytkownik dostarczył poprawne dane uwierzytelniające, ale wymagane jest dodatkowe potwierdzenie. Jest to zazwyczaj kod generowany przez aplikację do uwierzytelniania dwuskładnikowego.