fbpx

Czym są cele marketingowe? Przykłady i omówienie!

Marketing stał się kluczowym elementem strategii biznesowych dla organizacji dążących do osiągnięcia sukcesu w konkurencyjnym środowisku rynkowym. Skuteczne działania marketingowe wymagają jednak konkretnych celów, które pozwolą w przyszłości organizacjom precyzyjnie określić kierunek swoich działań oraz ocenić osiągnięte rezultaty. W konsekwencji cele marketingowe firmy stanowią nie tylko punkt odniesienia, ale również motywują zespoły do osiągania wyznaczonych sukcesów. Dzisiejszy wpis posłuży do omówienia definicji celów marketingowych oraz przedstawienia przykładów wdrożeń poszczególnych rozwiązań w sektorze e-commerce! Zachęcamy do lektury.

Co to są cele marketingowe?

Cele marketingowe stanowią kluczowy element strategii marketingowej każdej organizacji (w tym e-commerce). Są to z góry określone założenia, które marketingowcy zamierzają osiągnąć, wdrażając konkretne działania i kampanie. 

Cele działań marketingowych są związane z m.in.:

 • promocją produktów lub usług,
 • zwiększaniem świadomości marki,
 • pozyskiwaniem nowych klientów,
 • zwiększaniem sprzedaży,
 • budowaniem pozytywnego wizerunku firmy na rynku.

Każdy cel marketingowy jest ściśle powiązany z celami ogólnymi organizacji, stanowiąc ich konkretne odzwierciedlenie w obszarze marketingu. Wspiera realizację strategii biznesowej oraz pozwala odpowiednio zmierzyć efektywność działań marketingowych.Jeżeli chcesz rozwinąć swoją wiedzę na ten temat, koniecznie sprawdź wpis w zagranicznym serwisie Wikipedia o celach marketingowych i niezbędnych strategiach.

strategia marketingu

Zdj 1. Wpis serwisu Wikipedia o celach marketingowych – rozwinięcie tematyki.

Jakie mogą być cele zarządzania marketingowego? – rodzaje

Cele zarządzania marketingowego mają charakter strategiczny i operacyjny. Można je podzielić na różne rodzaje w zależności od specyfiki firmy i branży.

Cele strategiczne

Cele strategiczne to m.in.:

 • Zwiększenie przychodów – firma może dążyć do osiągnięcia określonego procentowego wzrostu przychodów w danym okresie. Wymaga to wypracowania odpowiednich strategii sprzedażowych i marketingowych.
 • Zdobywanie nowych rynków – polega na identyfikowaniu nowych rynków w zakresie geograficznym, jak i segmentowym.
 • Udoskonalenie przewagi konkurencyjnej – celem w tym przypadku może być zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wyróżnienie się na tle konkurencji (np. gwarantując unikalną wartość oferowanych produktów, innowacyjność lub doskonałą obsługę klienta).
 • Zwiększenie świadomości marki – firma może stawiać sobie za cel zwiększenie rozpoznawalności i pozytywnego postrzegania marki wśród grupy docelowej.
 • Optymalizacja mixu marketingowego (marketing mix) – polega na zoptymalizowaniu stosunku pomiędzy różnymi narzędziami marketingowymi (np. reklamą, public relations, promocjami) w celu osiągnięcia największej skuteczności i efektywności działań.
 • Wzrost lojalności klientów – firma może dążyć do zwiększenia wskaźników retencji klientów i budowania długotrwałych relacji. Poskutkuje to stabilnym wzrostem przychodów.

Cele operacyjne

Spośród celów operacyjnych możemy wymienić:

 • Generowanie leadów – pozyskiwanie potencjalnych klientów i ich „przekonwertowanie” na tzw. klientów rzeczywistych.
 • Optymalizacja wskaźników konwersji – cel polega na zwiększeniu efektywności działań marketingowych poprzez maksymalizację liczby konwersji w kampaniach reklamowych lub na stronie internetowej.
 • Zwiększenie ruchu na stronie internetowej – firma może dążyć do zwiększenia liczby odwiedzających stronę internetową. Wiąże się to z maksymalizacją szans na sprzedaż.
 • Poprawa wskaźników zaangażowania w mediach społecznościowych – celem jest zwiększenie liczby interakcji (polubień, udostępnień i komentarzy) na profilach firmy w mediach społecznościowych. Dzięki temu można zdecydowanie zwiększyć świadomość marki w Internecie.
 • Wzrost efektywności kampanii email marketingowych – w tym przypadku chodzi o zwiększenie współczynnika klikalności i konwersji w kampaniach wysyłki emaili.
 • Badanie i analiza rynku – celem jest ciągłe monitorowanie rynku, konkurencji i opinii klientów w celu dostosowania strategii marketingowej do zmieniających się warunków.

Cele zarządzania marketingowego są kluczowymi wskaźnikami sukcesu firmy, które pomagają skutecznie planować, realizować i kontrolować działania marketingowe.

Precyzyjnie określone cele stanowią punkt odniesienia dla całego zespołu marketingowego i pozwalają ocenić rzetelność i efektywność działań.

Jak określić zadania i cele marketingu? – 9 zasad

Zasady określania zadań i celów marketingowych:

1.  Analiza sytuacji

Przeprowadź dokładną analizę sytuacji, obejmującą zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki. Zrozumienie mocnych i słabych stron organizacji oraz okazji i zagrożeń rynkowych pozwoli wyznaczyć cele i dostosować strategię marketingową w taki sposób, aby konkurować z branżowymi rywalami.

2. Wytycz cele SMART

smart

Zdj 2. Kompleksowe znaczenie metody SMART.

Cele marketingowe powinny być określone zgodnie z zasadą SMART, czyli:

 • Specific (konkretne),
 • Measurable (mierzalne),
 • Achievable (osiągalne),
 • Relevant (istotne),
 • Time-bound (określony czas realizacji).

Dzięki temu cele będą bardziej precyzyjne i łatwiejsze do monitorowania.

3. Segmentacja rynku i określenie grup docelowych

Rozpoznaj różne grupy klientów i wybierz te, które są najbardziej atrakcyjne dla Twojej firmy. Doprecyzowanie docelowych odbiorców pomoże ustalić odpowiednie cele marketingowe.

4. Określenie strategii marketingowej

Wybierz właściwe narzędzia marketingowe i kanały komunikacji, które najlepiej odpowiadają Twoim celom i grupie docelowej. Strategia marketingowa powinna być spójna z celami ogólnymi firmy i dopasowana rynkowej analizy.

5. Wybierz priorytety

Określ, które cele są najważniejsze i powinny zostać zrealizowane w pierwszej kolejności. Priorytetyzacja pomoże skoncentrować się na najistotniejszych działaniach.

6. Wyznacz odpowiedzialność

Przypisz odpowiedzialność za realizację poszczególnych zadań i osiągnięcie celów konkretnym osobom lub zespołom w ramach działu marketingu.

7. Określenie wskaźników sukcesu

Wybierz wskaźniki, które pozwolą zmierzyć stopień osiągnięcia celów marketingowych. Mogą to być przykładowo:

 • wskaźniki sprzedaży,
 • udział rynkowy Twojej firmy,
 • liczba leadów

8. Monitorowanie i dostosowanie

Regularnie monitoruj postępy w realizacji celów. Jeśli zachodzi taka potrzeba, konsekwentnie dostosowuj strategię do własnych założeń projektowych.

9. Komunikacja i zaangażowanie zespołu

Zaangażuj zespół marketingowy w proces określenia celów i zadań. Wspólna wizja i zaangażowanie zespołu przyczynią się skuteczniejszego wdrażania strategii marketingowych.

Przykłady działań marketingowych e-commerce – TOP 5

Przykłady działań marketingowych e-commerce:

1. Kampanie e-mail marketingowe z wykorzystaniem automatyzacji

Skuteczne kampanie e-mail marketingowe są kluczowym elementem e-commerce. Wykorzystując narzędzia do automatyzacji, możesz dostosować komunikację do zachowań klientów, wysyłając spersonalizowane wiadomości na podstawie ich aktywności na stronie lub w sklepie.

Przykład działania

Wdrożenie oprogramowania do automatyzacji e-maili, które śledzi aktywność użytkowników związaną z m.in.:

 • porzuceniem koszyka,
 • przeglądaniem konkretnych produktów,
 • wejściem na podstrony produktowe,
 • zakupem produktu,
 • dodaniem produktu do koszyka.

Następnie, na podstawie tych danych, automatycznie wysyła dostosowane wiadomości e-mail. Mogą to być przypomnienia o porzuconych koszykach lub oferty promocyjne dla klientów, którzy dokonali zakupów.

Najlepszym przykładem w tym przypadku jest firma Motion Desk. Zamawialiśmy w przeszłości u nich dodatkowe biurko elektryczne. Po dodaniu produktu do koszyka i opuszczeniu strony internetowej, dostaliśmy na maila przypomnienie o pozostawionych artykułach i darmową wysyłką w razie powrotu. Okazało się to bardzo przydatne, ponieważ wysyłka kosztowała 100 zł (z racji gabarytów biurka).

kampania - email

Zdj 3. Przykład udanej kampanii e-mail marketingowej firmy Motion Desk.

2. Personalizacja strony internetowej i rekomendacje produktów

Dostosowanie witryny do preferencji klientów zdecydowanie zwiększy zaangażowanie i szanse na zakup. Personalizację w serwisie WWW należy wykorzystać, aby prezentować klientom oferty i produkty odpowiadające ich wcześniejszym aktywnościom lub preferencjom zakupowym.

Przykład działania

Zdecyduj się w tym przypadku na dynamiczne elementy treści, rekomendacje produktów oparte na analizie zachowań użytkowników lub wyskakujące okienka z ofertami specjalnymi (tzw. pop-upy). Możesz także stosować personalizowane nagłówki i treści dla różnych grup docelowych, maksymalizując szanse na zaangażowanie i konwersje.

sephora

Zdj 4. Personalizowane nagłówki z dedykowanymi produktami dla wybranego klienta.

3. Programy lojalnościowe i rabatowe

Programy lojalnościowe nakłaniają klientów do powrotu i częstszych zakupów. W tym celu możesz stworzyć programy oparte na zdobywaniu punktów, rabatach za kolejne zakupy, czy członkostwie VIP z dostępem do ekskluzywnych ofert. 

Przykład działania

Wdrożenie systemu lojalnościowego w sklepie e-commerce, który automatycznie przyznaje punkty za zakupy lub inne akcje (np. rekomendowanie sklepu innym). Klienci powinni mieć możliwość śledzenia swojego statusu i liczby zdobytych punktów na swoim koncie użytkownika.

promocje i rabaty

Zdj 5. Możliwość zbierania punktów lojalnościowych w sklepie Decathlon w zamian za promocje i rabaty.

4. Remarketing i retargeting

Remarketing to strategia marketingowa polegająca na docieraniu do użytkowników, którzy wcześniej odwiedzili Twoją stronę, ale nie dokonali zakupu. Retargeting polega na prezentowaniu im reklam i ofert, aby zachęcić do powrotu oraz finalizacji zakupu. 

Przykład działania

Skonfiguruj kod remarketingowy (np. Facebook Pixel, Google Ads Remarketing Tag) na swojej stronie, aby śledzić użytkowników, którzy ją odwiedzili, ale nie wykonali żądanej akcji (np. zakupu). Następnie stwórz i uruchom kampanię reklamową z atrakcyjnymi rabatami za powrót.

kampania jabłonkowa osada

Zdj 6. Remarketingowa kampania mająca na celu poszerzenie zasięgu firmy Jabłonkowa Osada Bieszczady.

5. Content marketing i blogowanie

Tworzenie wartościowych treści na blogu związanych z oferowanymi produktami lub branżą przyciąga uwagę potencjalnych klientów i buduje zaufanie do marki, umożliwiając również wypracowanie przewagi konkurencyjnej.

Przykład działania

Stwórz blog e-commerce i regularnie publikuj interesujące artykuły, poradniki oraz recenzje produktów. Wykorzystaj również narzędzia do optymalizacji treści pod kątem SEO (Search Engine Optimization), aby zwiększyć widoczność Twojego bloga i strony w wynikach wyszukiwania. Dzięki temu przyciągniesz więcej odwiedzających i zbudujesz autorytet w branży. Rekomendujemy w tym przypadku skorzystać z potencjału Surfer SEO lub tańszej alternatywy – Contadu.

Content marketingowy blog

Zdj 7. Content marketingowy blog firmy Nestlé mający na celu zbliżenie klientów do marki.

Jak weryfikować cele marketingowe?

Weryfikacja celów marketingowych jest kluczowym procesem pozwalającym upewnić się, że konkretne założenia są odpowiednio sformułowane, mierzalne i osiągalne. Istnieje w tym przypadku wiele narzędzi i technik, które to umożliwiają, m.in.:

 • analiza SWOT,
 • kryteria SMART,
 • analiza istotnych danych i wskaźników,
 • badanie rynku i opinii klientów,
 • stworzenie interaktywnego dashboardu,

Poniżej przedstawiamy szczegóły.

example swot

Zdj 8. Przykład analizy SWOT.

Analiza SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony firmy oraz szanse i zagrożenia na rynku. Pomaga zrozumieć, czy cele marketingowe są zgodne z aktualnym stanem firmy i jakie potencjalne przeszkody będą w stanie zagrozić ich realizacji.

Analizę SWOT należy przeprowadzić za pomocą diagramów Venn, tabeli SWOT lub dowolnego oprogramowania do analizy strategicznej.

Kryteria SMART

Cele marketingowe powinny być zgodne z zasadą SMART (pisaliśmy o tym na początku artykułu). Użycie tych kryteriów pozwoli na dokładne zdefiniowanie celów i ułatwi ich późniejszą weryfikację.

W tym przypadku skorzystaj z prostej tabeli, w której każdy cel zostanie oceniony pod kątem spełnienia kryteriów SMART.

Analiza istotnych danych i wskaźników

Monitorowanie i analiza danych związanych z działaniami marketingowymi pozwoli ocenić postępy w realizacji celów. Przydatnymi wskaźnikami sukcesu są m.in. sprzedaż, konwersje, ruch na stronie, udział rynkowy.

Zweryfikujesz to za pomocą Google Analytics 4 lub dowolnego narzędzia do monitorowania mediów społecznościowych, CRM (Customer Relationship Management) oraz systemów automatyzacji marketingowej pomocnych w gromadzeniu danych i analizie wybranych wskaźników.

monitorowanie

Zdj 9. Monitorowanie strony w Google Analytics 4.

Badanie rynku i opinii klientów

Badanie opinii klientów i trendów na rynku pozwoli ocenić, czy cele marketingowe zostały odpowiednio dopasowane do Twojej grupy docelowej oraz, czy firma spełnia aktualne standardy rynkowe.

Narzędzia, które mogą skutecznie pomóc w badaniach rynkowych: ankiety online, wywiady z klientami, analiza danych demograficznych i zachowań konsumentów. W tym przypadku również można wykorzystać Google Analytics 4. 

analiza demograficzna

Zdj 10. Analiza demograficzna w Google Analytics 4.

Stworzenie interaktywnego dashboardu

Stworzenie interaktywnego dashboardu, który prezentuje kluczowe wskaźniki sukcesu (KPI) na żywo, zdecydowanie ułatwi śledzenie postępów w realizacji celów marketingowych.

Można do tego wykorzystać Google Data Studio lub Microsoft Power BI.

Podsumowanie

Cele marketingowe są kluczowym elementem strategii biznesowej, motywują zespół do osiągania sukcesów i pozwalają mierzyć skuteczność działań. Określają kierunek i ułatwiają optymalizację zasobów. Odpowiedzialni za ich wyznaczanie są menedżerowie marketingu we współpracy z zarządem firmy, a analiza rynku stanowi podstawę decyzji. Regularne monitorowanie postępów pomaga dostosować strategię w miarę potrzeb. Cele marketingowe są niezbędne dla efektywnej działalności i osiągnięcia przewagi konkurencyjnej – dotyczy to zarówno e-commerce, jak i przedsiębiorstw usługowych.

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi [cele marketingowe]

Poniżej przedstawiamy najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat celów marketingowych.

Co to są cele marketingowe?

Cele marketingowe to wytyczone założenia i zadania, które firma lub przedsiębiorstwo chce osiągnąć w ramach swojej strategii. Służą do określenia kierunku działań marketingowych i skupienia wysiłków na osiągnięciu określonych wyników.

Jakie są przykłady celów marketingowych

Przykłady celów marketingowych obejmują zwiększenie świadomości marki, wzrost sprzedaży, zdobycie nowych klientów, zwiększenie udziału w rynku, poprawę wizerunku marki, budowanie lojalności klientów, wprowadzenie nowego produktu na rynek oraz osiągnięcie określonej liczby konwersji na stronie internetowej.

Jakie są cele zarządzania marketingowego

Cele zarządzania marketingowego to cele związane z efektywnym zarządzaniem działem marketingu, optymalizacją procesów marketingowych, wykorzystaniem odpowiednich narzędzi i technologii marketingowych oraz zapewnieniem, że działania marketingowe są zgodne z ogólnymi celami organizacji.

Jakie są cele strategiczne przedsiębiorstwa? – przykłady

Przykłady celów strategicznych przedsiębiorstwa obejmują rozwój nowych rynków, dywersyfikację oferty produktowej, ugruntowanie pozycji lidera w danej branży, ekspansję międzynarodową, zwiększenie zaangażowania klientów i budowanie trwałych relacji z klientami.

Jaka jest definicja strategii marketingowej?

Strategia marketingowa to spójny plan działania, określający jak firma zamierza osiągnąć swoje cele marketingowe. Obejmuje wybór odpowiednich segmentów rynku, określenie pozycjonowania marki, wyselekcjonowanie odpowiednich kanałów dystrybucji, ustalenie cen, oraz sposobów promocji i komunikacji z klientami.

Jakie są przykłady działań marketingowych?

Przykłady działań marketingowych: reklama telewizyjna, kampanie e-mail marketingowe, działania w mediach społecznościowych, organizacja eventów i promocji, pozycjonowanie strony internetowej w wynikach wyszukiwania, udział w targach i wystawach, tworzenie treści marketingowych czy też współpraca z influencerami.

Jakie są cele i zadania firmy?

Cele i zadania firmy to różnorodne założenia do których firma dąży w celu osiągnięcia sukcesu rynkowego. W ich skład wchodzą m.in. cele finansowe, wzrostowe, cele związane z jakością produktów lub usług oraz rozwojem pracowników.

sprawdź też

Porozmawiajmy

Powiedz nam czego potrzebujesz

Kontakt