fbpx

Brief marketingowy – co powinien zawierać i jak wygląda?

Brief marketingowy stanowi kluczowy dokument w procesie kreacji każdej kampanii reklamowej. Służy jako drogowskaz dla agencji lub zespołu marketingowego, określając kierunek i cele działań. Niejednokrotnie przesądza o sukcesie lub porażce inicjatyw promocyjnych. Pomimo jego znaczenia, wiele firm nadal nie poświęca wystarczająco dużo czasu na prawidłowe przygotowanie tego narzędzia. W tym artykule dowiesz się, co powinien zawierać skuteczny brief marketingowy i jak prezentuje się jego optymalna struktura. Czytając dalej, zdobędziesz wiedzę niezbędną do tworzenia przemyślanych i efektywnych briefów.

Brief marketingowy – co to jest?

Brief marketingowy to dokument przygotowywany przez firmę, który określa kluczowe wymagania, cele i oczekiwania w odniesieniu do konkretnej kampanii marketingowej lub innej inicjatywy promocyjnej. Służy jako podstawowy punkt odniesienia dla agencji reklamowej, zespołu marketingowego lub innych zaangażowanych stron, by zapewnić spójność i jasność komunikacji w całym procesie kreacji i realizacji kampanii.

Ciekawostka od #Carted

Najczęstszymi problemami podczas tworzenia briefu we współpracy z agencjami marketingowymi są:

 • Brak zrozumienia briefu lub marki – 64,7% ankietowanych,
 • Realizacja projektu niezgodna z ofertą – 24,4% ankietowanych,
 • Niskie efekty prowadzonych działań lub ich brak – 47,1% ankietowanych,
 • Niska wiarygodność kosztorysów – 23,5% ankietowanych,
 • Niedotrzymywanie terminów – 42% ankietowanych,
 • Utrudniony kontakt z agencją – 31,9% ankietowanych.

Informacje pochodzą od ekspertów brief4U.

problemy z agencjami- wykres

Zdj 1. Badania serwisu brief4U na temat współpracy z agencjami.

Wzór briefu reklamowego – podstawowe elementy

Brief reklamowy to dokument przygotowywany w celu przekazania agencji reklamowej lub zespołowi kreatywnemu jasnych wytycznych dotyczących planowanej kampanii. Ma on na celu zapewnienie wszystkim uczestnikom procesu tworzenia kampanii jednolitego rozumienia zadania oraz określenia oczekiwanych rezultatów.

 • Przykładowy wzór wypełnionego briefu reklamowego: Google Docs (autor: Smartsheet)
 • Przykładowy wzór niewypełnionego briefu reklamowego: Google Docs (autor: Smartsheet)
marketing-brief

Zdj 2. Wzór briefu reklamowego od Smartsheet.

Podstawowe elementy celu briefu reklamowego obejmują:

 • cel biznesowy – czego Twoja firma chce dokonać dzięki kampanii? Zwiększenie sprzedaży, poprawa wizerunku marki czy wprowadzenie nowego produktu na rynek?
 • komunikacyjny cel kampanii – jakie konkretnie przesłanie przekażesz odbiorcom? Będzie to informacja o nowej funkcji produktu, korzyściach z usługi a może konkretnej promocji?
 • grupa docelowa – kto ma być głównym adresatem kampanii? Czy jest to młodzież w wieku 18-24 lata, rodzice w średnim wieku czy seniorzy?
 • zachowanie odbiorcy – jakie konkretne działanie ma podjąć wybrana grupa docelowa po zetknięciu się z reklamą? Czy ma to być zakup produktu, zapisanie się na newsletter, udostępnienie posta w mediach społecznościowych czy inna aktywność?
 • konkurencyjna różnica – co wyróżnia produkt/usługę na tle konkurencji? Jest to jakość, cena czy wyjątkowe cechy danego rozwiązania?
 • oczekiwany ton i przekaz – jakie emocje potencjalnie wywoła reklama? Ma być humorystyczna, inspirująca, prowokująca do myślenia, czy wzruszająca?
 • wskaźniki efektywności (KPIs) – jakie konkretne wskaźniki będą świadczyć o sukcesie kampanii? Dobrymi przykładami są m.in. liczba kliknięć, konwersji, udostępnień w mediach społecznościowych oraz wzrost świadomości marki.

Dokładne określenie wybranych elementów w briefie reklamowym jest kluczowe pod kątem utworzenia skutecznych i trafnych materiałów reklamowych.

Brief kampanii reklamowej – 7 najczęstszych błędów podczas tworzenia

Brief kampanii reklamowej jest niezbędnym narzędziem komunikacji między klientem a agencją lub zespołem kreatywnym. Przedsiębiorcy nie zawsze tworzą go prawidłowo, co może prowadzić do nieporozumień i nieefektywnych kampanii. 

Najczęstsze błędy popełniane w przygotowywaniu briefu reklamowego:

1. Niejasny cel kampanii

Brak konkretnej i mierzalnej definicji sukcesu kampanii. Jeśli cele nie są jasno określone, trudno będzie je osiągnąć.

2. Niedostateczna charakterystyka grupy docelowej

Pomijanie istotnych szczegółów dotyczących odbiorców (np. ich potrzeby, zachowania czy preferencje).

3. Zbyt ogólnikowy lub zbyt skomplikowany język

Używanie niejasnych terminów lub zbyt technicznego żargonu prowadzi do nieporozumień.

4. Brak informacji o budżecie

Brak określenia dostępnego budżetu doprowadzi do tworzenia kampanii, które będą zbyt angażujące finansowo.

budzet

Zdj 3. Poprawnie rozpisane informacje o budżecie dot. briefu marketingowego.

5. Pomijanie istotnych ograniczeń i wytycznych

Ignorując uwzględnianie specyficznych wytycznych marki, praw autorskich czy regulacji branżowych doprowadzisz do problemów prawnych lub niespójności wizerunku marki.

6. Nieokreślenie oczekiwanych wyników i wskaźników efektywności (KPIs)

Brak jasno określonych metryk sukcesu sprawia, że trudno jest ocenić skuteczność kampanii po jej zakończeniu.

cele dochodowe

Zdj 4. Wyniki związane z realizacją briefu marketingowego.

7. Zbyt długie i rozwlekłe briefy

Podawanie nieistotnych informacji może spowodować, że główne przesłanie briefu zostanie utracone wśród nadmiaru szczegółów. Kieruj się minimalizmem.

Dlaczego warto stworzyć brief marketingowy?

Stworzenie briefu marketingowego wiąże się z licznymi korzyściami, zarówno dla firm, które zamierzają zlecić wykonanie kampanii zewnętrznej agencji, jak i dla wewnętrznych zespołów marketingowych. Powody, dla których warto poświęcić czas na przygotowanie przemyślanego briefu:

 • jasność i spójność komunikacji – brief zapewnia jasne wytyczne dotyczące tego, co firma chce osiągnąć. Dzięki temu wszyscy zaangażowani w projekt; od kreatorów po strategów rozumieją cele i oczekiwania w sposób jednakowy.
 • efektywność kosztowa – kiedy cele, budżet i oczekiwania są jasno określone od samego początku, unikniesz niepotrzebnych wydatków, które wynikają z nieporozumień lub potrzeby wprowadzania późniejszych zmian.
 • oszczędność czasu – dobrze przygotowany brief redukuje potrzebę wielokrotnych konsultacji, poprawek i modyfikacji w trakcie trwania kampanii.
 • zwiększenie skuteczności kampanii – jasno określone cele i grupa docelowa pozwalają na skierowanie przekazu do odpowiednich odbiorców w najbardziej efektywny sposób.
 • unikanie nieporozumień – dokładne instrukcje i wytyczne pomagają zminimalizować ryzyko nieporozumień między firmą a zespołem realizującym kampanię.
 • mierzalność wyników – brief często zawiera wskaźniki efektywności (KPIs), które pozwalają ocenić, czy kampania osiągnęła zakładane cele.
 • zachowanie spójności marki – brief pomaga upewnić się, że wszelkie działania marketingowe są spójne z ogólną strategią i wizerunkiem marki.

Ile kosztuje brief marketingowy wykonany przez agencję?

Koszt przygotowania briefu marketingowego przez agencję zależy od wielu czynników i może się różnić w zależności od lokalizacji, renomy organizacji, skomplikowania projektu oraz zakresu oferowanych usług. Zamiast tworzenia briefu, agencje często proponują utworzenie strategii marketingowej, która jest bardziej kompleksowa i obejmuje analizę, planowanie oraz rekomendacje działań. 

Czynniki wpływające na finalny koszt:

 • zakres pracy – czy agencja ma jedynie przygotować brief reklamowy, czy też opracować kompleksową strategię marketingową?
 • złożoność projektu – prostsze kampanie wymagają mniej analiz i badań niż te bardziej skomplikowane rozwiązania, obejmujące dodatkowo kompleksową strategię.
 • renoma i doświadczenie agencji – uznane agencje z wieloletnim doświadczeniem mogą pobierać wyższe opłaty, jednak wiąże się to z wysoką jakością oferowanych usług.
 • lokalizacja – koszty działania agencji w dużych miastach czy krajach o wysokim poziomie życia mogą być zdecydowanie bardziej dotkliwe.
 • dodatkowe usługi – jeżeli oprócz briefu reklamowego chcesz również analizę konkurencji, badania rynkowe oraz konsultację, cena może wzrosnąć, chociaż nie stanowi to reguły.

Pomimo tego, że trudno jest podać dokładną cenę bez poznania konkretnego przypadku, koszty mogą wahać się od kilkuset złotych do kilku tysięcy złotych (lub więcej).

Brief marketingowy – podsumowanie

Skuteczny brief marketingowy stanowi podstawę każdej udanej kampanii. Aby spełniał swoje zadanie, powinien zawierać następujące kluczowe elementy: 

 • jasno określony cel kampanii, 
 • dokładną charakterystykę grupy docelowej, 
 • przeznaczony budżet, 
 • sprecyzowany komunikat kampanii,
 • wybrane media i kanały dystrybucji, 
 • oczekiwane wyniki i wskaźniki efektywności (KPIs),
 • ewentualne ograniczenia i wytyczne.

Nie pozwól, aby Twoja kampania marketingowa zaczęła się od nieporozumień czy niejasnych oczekiwań. Wprowadzenie briefu marketingowego do procesu planowania to inwestycja w przyszłość działań reklamowych. Dzięki niemu zyskujesz nie tylko spójność i efektywność, ale również budujesz zaufanie i profesjonalne relacje z partnerami i zespołem.

Jeżeli masz problemy z planowaniem oraz skutecznym wdrażaniem briefów marketingowych, napisz do nas wiadomość lub zadzwoń. Chętnie pomożemy!

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi [Brief marketingowy]

Poniżej przedstawiamy najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat briefu marketingowego dla Twojej firmy!

Czym jest brief marketingowy?

Brief marketingowy to dokument zawierający kluczowe informacje i wytyczne dotyczące planowanej kampanii marketingowej. Stanowi on podstawę współpracy między firmą a agencją reklamową lub wewnętrznym zespołem marketingowym, określając cele, grupę docelową, budżet, oczekiwane wyniki i inne ważne aspekty kampanii.

Dlaczego brief marketingowy jest tak ważny?

Brief marketingowy zapewnia jasność, spójność i skuteczność kampanii. Umożliwia uniknięcie nieporozumień, oszczędza czas i zasoby oraz zapewnia, że wszyscy zaangażowani w projekt mają jednolite rozumienie celów i oczekiwań.

Co powinien zawierać dobry brief marketingowy?

Kluczowe elementy dobrego briefu: cel kampanii, charakterystyka grupy docelowej, określony budżet, główny komunikat kampanii, wybrane media i kanały dystrybucji, oczekiwane wyniki (KPIs) oraz ewentualne ograniczenia i wytyczne.

Jakie są najczęstsze błędy w tworzeniu briefu marketingowego?

Do najczęstszych błędów należą: niejasność celów kampanii, niewystarczająca charakterystyka grupy docelowej, brak informacji o budżecie, pomijanie ważnych ograniczeń i wytycznych oraz zbyt ogólnikowe lub skomplikowane sformułowania.

Czy brief marketingowy jest potrzebny, jeśli prowadzę małą firmę lub jednoosobową działalność?

Tak, brief marketingowy jest przydatny niezależnie od wielkości firmy. Pomaga zorganizować myśli, skupić się na kluczowych aspektach kampanii i zapewnić, że inwestycje marketingowe przynoszą oczekiwane rezultaty.

Jak długi powinien być brief marketingowy?

Długość briefu zależy od skomplikowania kampanii. Ważniejsza jest jednak jakość i dokładność informacji niż sama objętość. Brief powinien być na tyle szczegółowy, aby dostarczyć wszystkich niezbędnych danych. Należy jednocześnie pamiętać o klarowności dokumentu.

Czy mogę samodzielnie stworzyć brief marketingowy, czy potrzebuję do tego specjalisty?

Brief możesz stworzyć samodzielnie, korzystając z dostępnych szablonów i poradników. Jeśli jednak nie masz doświadczenia w dziedzinie marketingu, skonsultuj się ze specjalistami Carted.

sprawdź też

Porozmawiajmy

Powiedz nam czego potrzebujesz

Kontakt