fbpx

Czym jest analiza SWOT sklepu internetowego i jak ją przeprowadzić w 9 prostych krokach?

Analiza SWOT jest potężnym narzędziem dla sklepów internetowych, pomagającym ocenić ich wewnętrzne mocne strony, słabe punkty oraz zewnętrzne szanse i zagrożenia. W tym artykule zaprezentujemy 9 prostych kroków, które pozwolą przeprowadzić skuteczną analizę SWOT, umożliwiającą lepsze zrozumienie pozycji rynkowej i opracowanie strategii rozwoju Twojego biznesu. Omówimy również, czym jest analiza SWOT e-commerce, a także podamy jej praktyczne przykłady na podstawie sklepów internetowych! Zachęcamy do lektury.

Analiza SWOT e-commerce – co to jest?

Analiza SWOT e-commerce jest procesem oceny sklepu internetowego poprzez identyfikację jego wewnętrznych mocnych i słabych stron oraz zewnętrznych szans i zagrożeń. To narzędzie strategiczne pozwalające zrozumieć obecną pozycję biznesu na rynku, ułatwiające opracowanie skutecznej strategii wzmacniającej konkurencyjność i rozwój organizacji.

swot

Zdj 1. Grafika obrazująca znaczenie analizy SWOT w e-commerce.

Za sprawą skutecznej analizy SWOT przedsiębiorcy mogą wykorzystać swoje atuty, zminimalizować słabości, wykorzystać pojawiające się szanse oraz skutecznie poradzić sobie z potencjalnymi zagrożeniami.

Analiza SWOT bazuje na 4 głównych elementach:

 • S – Strengths (Mocne strony) – wewnętrzne czynniki określające przewagę konkurencyjną w e-commerce. W ich skład wchodzi przykładowo doskonała jakość produktów, innowacyjne technologie, lojalna baza klientów oraz efektywna logistyka.
 • W – Weaknesses (Słabe strony) – wewnętrzne ograniczenia lub niedociągnięcia, utrudniające osiągnięcie sukcesu. Warto w tym przypadku podkreślić problematyczną obsługę klienta, niskie zaufanie do marki lub ograniczone środki finansowe.
 • O – Opportunities (Szanse) – zewnętrzne okoliczności sprzyjające rozwojowi na konkretny rodzaj produktów, zmiany w regulacjach prawnych zwiększające potencjał e-commerce lub nowe trendy konsumenckie, które można wykorzystać w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej.
 • T – Threats (Zagrożenia) – zewnętrzne czynniki, które mogą zaszkodzić lub ograniczyć rozwój sklepu internetowego. Mogą to być przykładowo: wzrost konkurencji, zmiany w preferencjach klientów, spowolnienie gospodarcze czy problemy z dostawami.

Analiza SWOT e-commerce powinna być obiektywna i oparta na rzetelnych danych.

Połączenie tej analizy z odpowiednimi narzędziami i wiedzą branżową pozwala skutecznie podejmować decyzje strategiczne, aby sklep internetowy mógł osiągnąć sukces i pozostać konkurencyjnym w obrębie dynamicznego rynku e-commerce.

Analiza SWOT – przykłady (sklep e-commerce)

Przykłady czynników, które warto uwzględnić w analizie SWOT sklepu internetowego.

Mocne strony przedsiębiorstwa:

 • Szeroki zakres produktów – duży wybór produktów może przyciągnąć różnorodnych klientów i zwiększyć szanse na dokonanie zakupu.
 • Niskie koszty prowadzenia – sklep e-commerce jest zazwyczaj tańszy w utrzymaniu niż tradycyjny sklep stacjonarny (wpływa to korzystnie na marże).
 • Skuteczna analiza danych – e-commerce pozwala na zbieranie danych o klientach i ich zachowaniu, umożliwiając lepiej zrozumieć rynek oraz preferencje potencjalnych kupujących.
 • Globalny zasięg – sklep online może dotrzeć do klientów na całym świecie (wpływa to na zwiększenie potencjału sprzedażowego).
 • Wygodne zakupy – dostępność sklepu przez całą dobę oraz możliwość dokonywania zakupów z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.

Słabe strony przedsiębiorstwa: 

 • Silna konkurencja – branża e-commerce okazuje się bardzo konkurencyjna (utrudnia to zdobycie znacznych udziałów rynkowych).
 • Logistyka i dostawy – skomplikowana logistyka i koszty dostaw wpływają na marże i czas realizacji zamówień.
 • Ochrona danych – bezpieczeństwo danych klientów i transakcji online jest kluczowym wyzwaniem w e-commerce (wszelkie naruszenia w tym przypadku mogą poważnie zaszkodzić reputacji).

Szanse sklepu e-commerce:

 • Rosnący rynek e-commerce – wzrost popularności zakupów online przynosi nowe możliwości, gwarantując również większy popyt na produkty.
 • Równowaga praca-życie – klienci coraz bardziej cenią sobie wygodę zakupów online (sprzyja to w konsekwencji rozwojowi całego sektora e-commerce).
 • Wykorzystanie mediów społecznościowych – możliwość promocji i budowania lojalności klientów za pośrednictwem platform społecznościowych.
 • Wzrost mobilnych zakupów – zwiększająca się liczba użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych do zakupów online.
 • Eksport i handel zagraniczny – możliwość dotarcia na globalne rynki i ekspansji za granicę.

Zagrożenia w sektorze e-commerce:

 • Ataki cybernetyczne – ryzyko utraty danych klientów i problemów z bezpieczeństwem transakcji online.
 • Zmienne przepisy – zmiany w przepisach dotyczących handlu online wpływają na działalność sklepu e-commerce.
 • Wahania kursów walut – handel międzynarodowy niesie ryzyko wahań kursów walut, skutkując również wyższymi marżami.
 • Negatywne opinie i recenzje – szybka i szeroka dostępność informacji online przyczynia się do negatywnych opinii i recenzji, oddziałując negatywnie na reputację sklepu internetowego.

Do analizy SWOT należy podejść elastycznie. Regularne aktualizacje są tutaj wskazane. Zachęcamy do uwzględniania zmian w otoczeniu biznesowym oraz dostosowywania strategii w celu wykorzystywania szans, oraz minimalizacji zagrożeń.

Analiza SWOT sklepu internetowego – jak ją przeprowadzić w 9 prostych krokach?

analysis swot

Zdj 2. Przykładowy szablon analizy SWOT.

Porady dotyczące analizy SWOT sklepu internetowego w 9 prostych krokach omawiamy poniżej.

KROK 1: Zdefiniuj cel analizy SWOT

Określ, co chciałbyś osiągnąć dzięki analizie SWOT sklepu internetowego:

 • lepsze zrozumienie rynku, 
 • identyfikacja obszarów do poprawy,
 • wykorzystanie nowych możliwości.

KROK 2: Utwórz zespół analizy SWOT

Włącz do analizy różne osoby związane ze sklepem internetowym:

 • kierownictwo, 
 • pracownicy, 
 • dostawcy,
 • klienci. 

Wprowadzenie różnych perspektyw pomoże uzyskać kompleksowy obraz sklepu.

KROK 3: Zidentyfikuj mocne strony (Strengths)

Określ, w czym Twój sklep internetowy wyróżnia się na tle konkurencji:

 • doskonała obsługa klienta, 
 • unikalna oferta produktów, 
 • silna marka, 
 • innowacyjna platforma technologiczna, 
 • doświadczony zespół, 
 • wysoka jakość produktów.

KROK 4: Zidentyfikuj słabe strony (Weaknesses)

Zidentyfikuj obszary, w których sklep internetowy jest mniej konkurencyjny lub ma problemy Może to obejmować m.in.:

 • problemy z dostawą, 
 • niską rozpoznawalność marki, 
 • ograniczony asortyment produktów, 
 • wysokie koszty operacyjne.

KROK 5: Zidentyfikuj szanse (Opportunities)

Analizuj otoczenie rynkowe i społeczne, aby znaleźć szanse, które mogą pomóc w rozwoju sklepu internetowego:

 • rosnący popyt na określone produkty,
 • zmieniające się preferencje klientów, 
 • nowe trendy technologiczne, 
 • możliwość rozszerzenia oferty.

KROK 6: Zidentyfikuj zagrożenia (Threats)

Zwróć uwagę na czynniki stanowiące zagrożenie dla działalności Twojego sklepu internetowego:

 • konkurencja, 
 • zmiany w przepisach prawnych, 
 • rosnące koszty, 
 • niepewność gospodarcza.

KROK 7: Dokonaj oceny i priorytetyzuj

Po zebraniu wszelkich istotnych informacji dokonaj ogólnej oceny dotyczącej:

 • mocnych stron,
 • słabych stron,
 • szans,
 • zagrożeń.

Skup się na aspektach, które mają największy wpływ na Twój sklep internetowy.

KROK 8: Opracuj strategie

Na podstawie wyników analizy SWOT przygotuj strategiczne działania. Pracuj nad ograniczeniem słabych stron i jednocześnie wykorzystuj szanse, które pomogą je poprawić.

KROK 9: Monitoruj postępy

Analiza SWOT nie jest jednorazowym działaniem. Regularne monitorowanie postępów pozwala zweryfikować, czy wdrażane strategie przynoszą oczekiwane rezultaty. Niekiedy konieczne będzie dostosowanie swojego podejścia do zmieniającego się otoczenia rynkowego.

Analiza SWOT – podsumowanie

Analiza SWOT to narzędzie strategiczne wykorzystywane w zarządzaniu, które pozwala zrozumieć mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia związane z daną organizacją, projektem czy przedsięwzięciem.

Podczas analizy SWOT identyfikacji podlegają wewnętrzne czynniki (np. umiejętności, zasoby, konkurencyjność), a także zewnętrzne elementy (np. zmiany na rynku, trendy społeczne czy regulacje). Dzięki temu można lepiej zrozumieć swoją pozycję na rynku oraz możliwości, które warto wykorzystać.

Ciekawym aspektem analizy SWOT jest porównywanie punktów widzenia. Dzięki temu spojrzysz na daną sytuację z różnych perspektyw i uwzględnisz wiele czynników, które bezpośrednio lub pośrednio decydują o sukcesie projektu, lub firmy.

Jeżeli chcesz jeszcze bardziej pogłębić tematykę analizy SWOT, przeczytaj kompleksowy artykuł WordStream oparty na rzeczywistych przykładach. Udostępnili oni również bardzo pomocną tabelkę w kontekście weryfikacji sklepów e-commerce oraz przedsiębiorstw usługowych.

template swot analysis

Zdj 3. Tabelka WordStream pomocna pod kątem opracowywania analizy SWOT.

Zespół Carted chętnie pomoże dokonać analizy SWOT sklepu internetowego i wdrożyć niezbędne elementy, które pomogą w wypromowaniu Twojego biznesu. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Pozostajemy dyspozycyjni.

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi [Analiza SWOT]

Jakie są najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat analizy SWOT sklepu internetowego?

Czym jest analiza SWOT?

Analiza SWOT to narzędzie strategiczne, które pomaga zrozumieć mocne strony (Strengths), słabe strony (Weaknesses), szanse (Opportunities) i zagrożenia (Threats) związane z działalnością sklepu internetowego. To bardzo ważny krok pod kątem opracowania wyróżniającej się strategii biznesowej.

Jakie korzyści przynosi analiza SWOT dla sklepów internetowych?

Analiza SWOT pozwala zidentyfikować obszary, wymagające poprawy, jak również te, które można wykorzystać do zwiększenia konkurencyjności sklepu. Umożliwia również lepiej zrozumieć otoczenie rynkowe i dostosować strategię do zmieniających się warunków.

Jakie są typowe mocne strony sklepu internetowego?

Spośród typowych mocnych stron sklepu internetowego możemy wymienić przede wszystkim: szeroki asortyment, wygodny interfejs, wysoką jakość obsługi klienta oraz lojalną bazę klientów.

Jak radzić sobie ze słabymi stronami sklepu internetowego?

Po zidentyfikowaniu słabych stron, należy podjąć konkretne działania naprawcze. Może to obejmować inwestycje w technologie, doskonalenie umiejętności personelu oraz optymalizację procesów biznesowych.

Jakie są najczęstsze szanse dla sklepów internetowych?

Szanse dla sklepów internetowych obejmują najczęściej m.in. rosnący rynek e-commerce, wzrastające zainteresowanie zakupami online, rozwijające się trendy konsumenckie oraz możliwości ekspansji na nowe rynki.

Jakie są typowe zagrożenia dla sklepów internetowych?

Typowe zagrożenia dla sklepów e-commerce obejmują zwiększoną konkurencję, zmiany w przepisach prawa dotyczące e-commerce, problemy z ochroną danych klientów oraz zmienne trendy rynkowe.

Czy analiza SWOT jest jedynym narzędziem do analizy sklepu internetowego?

Analiza SWOT to wyłącznie jedno z narzędzi, które może być użyteczne pod kątem analizy sklepu internetowego. Istnieją również inne metody uzupełniające SWOT, dostarczające dodatkowych, a często nawet bardziej kompleksowych informacji (np. analiza PESTEL, analiza konkurencji, badania rynkowe).

sprawdź też

Porozmawiajmy

Powiedz nam czego potrzebujesz

Kontakt