fbpx

5 sił Portera w marketingu – jak wykorzystać w e-commerce?

Michael Porter, znany ekonomista i profesor uczelni Harvard Business School, opracował koncepcję Pięciu Sił Portera, aby pomóc przedsiębiorcom w ocenie konkurencyjności branży. Ta teoria, przygotowana pierwotnie dla tradycyjnych branż, ma również zastosowanie w kontekście e-commerce. Analiza Pięciu Sił Portera może dostarczyć cennych wskazówek dla firm działających w sektorze handlu elektronicznego, pomagając zrozumieć siły wpływające na ich rentowność i sukces. Chcesz dowiedzieć się więcej? Przeczytaj ten artykuł!

moc ecommercu

5 sił Portera w marketingu – co to jest? Definicja

Model pięciu sił Portera to koncepcja opracowana przez Michaela E. Portera, amerykańskiego profesora strategii biznesowej, w celu analizy otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa. Przedstawione rozwiązanie pozwala zrozumieć, jak czynniki zewnętrzne wpływają na konkurencyjność i rentowność danego sektora lub branży.

5 sił Portera w marketingu e-commerce

5 sił Portera w e-commerce:

 • siła konkurencji,
 • siła dostawców,
 • siła klientów,
 • siła substytutów,
 • zagrożenie nowymi wejściami.

Poniżej przedstawiamy szczegóły.

1. Siła konkurencji

Odnosi się do intensywności konkurencji w branży, zarówno ze strony istniejących konkurentów, jak i potencjalnych nowych uczestników rynku. Kompleksowa analiza pomaga w tym przypadku identyfikować konkurencyjne zagrożenia i możliwości oraz dostosować strategię marketingową w celu utrzymania przewagi konkurencyjnej.

2. Siła dostawców

Odzwierciedla wpływ dostawców na przedsiębiorstwo. Silni dostawcy mogą narzucać wyższe ceny, ograniczać dostęp do kluczowych zasobów lub mieć kontrolę nad jakością dostaw. Dzięki skrupulatnej weryfikacji zrozumiesz zależności z dostawcami i będziesz mógł negocjować korzystne warunki współpracy.

3. Siła klientów

customer loyalty

Obejmuje wpływ klientów na przedsiębiorstwo. Jeżeli potencjalni interesanci mają dużą moc negocjacyjną, mogą wywierać presję na obniżenie cen, żądać lepszej jakości produktów/usług lub skłaniać do większego inwestowania w obszar obsługi klienta. Zrozumienie tej siły pomaga tworzyć strategie marketingowe spełniające oczekiwania klientów, wpływające również na budowanie lojalności.

4. Siła substytutów

Dotyczy dostępności i atrakcyjności substytutów dla produktów lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwo. Mogą one ograniczać popyt na oferowane produkty lub usługi. Analiza tej siły umożliwia zidentyfikowanie substytutów i opracowanie strategii, które minimalizują zagrożenie z ich strony.

5. Zagrożenie nowymi wejściami

analiza konkurencji

Odnosi się do prawdopodobieństwa pojawienia się dodatkowych konkurentów na rynku. Nowi uczestnicy mogą wprowadzać innowacyjne produkty lub usługi, zakłócać istniejące relacje z klientami i zmieniać warunki konkurencyjne. Dzięki weryfikacji tego punktu, przygotujesz się na konkurencję i dostosujesz strategię marketingową zgodnie z nowymi trendami rynkowymi.

Analiza 5 sił Portera – jak rozpocząć cały proces?

Metoda ta pomaga zrozumieć siły wpływające na rentowność i atrakcyjność danej branży. Aby rozpocząć proces analizy Pięciu Sił Portera:

Wybierz branżę lub rynek do analizy

Zidentyfikuj konkretną branżę, w której działasz lub którą chciałbyś zbadać. Powinieneś mieć wystarczającą wiedzę na temat tej branży i zdobyć najważniejsze dane rynkowe w wybranej kwestii.

Zidentyfikuj pięć sił konkurencyjnych

Pięć sił Portera obejmuje następujące elementy: 

 • Potencjalni nowi konkurenci. Zbadaj, jakie są bariery wejścia dla nowych firm na rynek. Jakie istnieją regulacje, patenty, wymogi kapitałowe oraz inne czynniki utrudniające wejście nowym graczom? 
 • Istniejący poziom konkurencji. Oceń branżowych liderów. Może są w tym przypadku jakieś dominujące firmy? Zastanów się, jak wygląda równowaga sił między konkurentami.
 • Negocjacyjna siła dostawców. Skoncentruj się na dostawcach branżowych i zbadaj, jaki mają wpływ na ceny, jakość oraz dostępność surowców. Czy istnieje duże zagrożenie podwyżek cen ze strony dostawców? A może Twoja branża jest uzależniona od nielicznych dowozicieli? 
 • Negocjacyjna siła nabywców. Skoncentruj się na nabywcach lub klientach branży i zbadaj, jakie wpływają na nich czynniki. Możliwe, że w tym przypadku nabywcy mają dużą siłę w negocjacjach cenowych.
 • Zagrożenie produktów zastępczych. Przeanalizuj, czy istnieją produkty lub usługi zastępcze, które mogą konkurować w Twojej branży. A może są jakieś alternatywne rozwiązania dla produktów lub usług oferowanych w branżowym środowisku?
 • Ocena wpływu każdej siły. Po zebraniu danych oceń wpływ każdej siły na atrakcyjność branży. Skala oceny może być subiektywna, ale staraj się być konsekwentny i bazować wyłącznie na faktach.
 • Wyciągnij wnioski. Na podstawie zebranych danych i oceny wpływu każdej siły na atrakcyjność branży, wyciągnij wnioski dotyczące ogólnego stanu branży. Zidentyfikuj obszary, które mogą stanowić zagrożenie lub okazję dla działających już firm. W oparciu o wyniki analizy, rozważ możliwe strategie i działania, które można podjąć, aby poprawić swoją konkurencyjność.

Analiza Pięciu Sił Portera powinna być traktowana jako narzędzie do zrozumienia konkurencyjności branży, a nie jako ostateczna odpowiedź na wszystkie pytania. Co więcej, wyniki analizy mogą się zmieniać wraz z rozwojem rynku oraz nowymi trendami branżowymi.

Dlaczego warto wdrożyć 5 sił Portera w marketingu?

Korzyści wiążące się z wdrożeniem 5 sił Portera w marketingu:

Zrozumienie konkurencyjnego otoczenia

Analiza 5 sił Portera pomaga w identyfikacji i zrozumieniu sił, które kształtują branżę i otoczenie konkurencyjne. Pozwala to na lepsze zrozumienie kontekstu działania firmy oraz identyfikację szans i zagrożeń.

Identyfikacja zagrożeń i szans

Analiza 5 sił Portera pozwala na identyfikację potencjalnych zagrożeń, takich jak:

 • konkurencja, 
 • nowi konkurenci, 
 • substytuty,
 • rosnąca siła negocjacyjna klientów lub dostawców.

Jednocześnie umożliwia identyfikację szans w postaci rynkowych niszy.

Planowanie strategiczne

strategia

Na podstawie analizy 5 sił Portera można opracować bardziej skuteczną strategię marketingową. Pozwala ona przedsiębiorstwu zdefiniować swoje cele, wybrać odpowiednie segmenty rynku i określić pozycję wśród konkurencji.

Konkurencyjna przewaga

Analiza 5 sił Portera umożliwia zidentyfikować unikalne wartości i zróżnicować produkty lub usługi. Przyczynia się to do budowania konkurencyjnej przewagi rynkowej. Dzięki temu w łatwy sposób zidentyfikujesz obszary wymagające poprawy (np. poprzez porównanie ich do konkurencji).

Dostosowanie strategii marketingowej

dyskusja

Analiza 5 sił Portera dostarcza informacji na temat różnych aspektów rynkowych związanych z rywalizacją, siłą negocjacyjną, dostawcami czy zagrożeniami konkretnymi substytutami. Na tej podstawie możesz w łatwy sposób dostosować strategię marketingową, aby sprostać oczekiwaniom klientów, odpowiedzieć na działania konkurencji i wykorzystać najnowocześniejsze trendy rynkowe.

5 sił Portera w marketingu – podsumowanie

Wdrożenie analizy 5 sił Portera w marketingu przyczynia się do lepszego zrozumienia otoczenia konkurencyjnego, identyfikacji zagrożeń i szans, opracowania skuteczniejszej strategii marketingowej oraz osiągnięcia sukcesu na rynku. Jest to niezwykle wartościowe narzędzie, które pomaga firmom utrzymać konkurencyjną pozycję i dostosować się do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego.

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi [5 sił Portera w marketingu]

Poniżej przedstawiamy najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat 5 sił Portera w marketingu.

Czym jest 5 sił Portera w marketingu?

Pięć sił Portera to koncepcja opracowana przez Michaela Portera, znana również jako analiza pięciu sił konkurencji. Obejmuje m.in. rywalizację w branży, zagrożenie nowymi konkurentami, siłę negocjacyjną klientów, siłę negocjacyjną dostawców oraz zagrożenie wynikające z substytutów. Analiza sił Portera pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć otoczenie konkurencyjne i dostosować swoją strategię marketingową do aktualnych standardów branżowych.

Jak rywalizacja w branży wpływa na marketing?

Rywalizacja w branży jest jedną z głównych sił, wpływających na marketing. Im większa konkurencja w danej branży, tym większe wyzwania stoją przed firmami w pozyskiwaniu i utrzymaniu klientów. Biorąc pod uwagę aktualne standardy, kluczowymi elementami w walce o klientów stają się m.in. konkurencyjne ceny, innowacyjność, jakość produktów i usług oraz skuteczne kampanie marketingowe.

Jak zagrożenie nowymi konkurentami wpływa na marketing?

Zagrożenie nowymi konkurentami to siła, która może skutecznie wpływać na strategię marketingową przedsiębiorstwa. Pojawienie się nowych graczy na rynku znacząco zwiększa konkurencję, zmuszając firmy do skoncentrowania się na budowaniu unikalnej wartości dla klientów, maksymalizacji innowacyjności produktów/usług oraz efektywnym marketingu. Dzięki temu marki przyciągają nowych klientów, utrzymując tym samym obecnych interesantów.

Jak siła negocjacyjna klientów wpływa na marketing?

Siła negocjacyjna klientów oznacza zdolność klientów do wpływania na ceny, warunki i jakość produktów/usług. Jeśli potencjalni interesanci mają silną pozycję negocjacyjną, mogą wymagać niższych cen, lepszej jakości lub korzystniejszych warunków. W takim przypadku firma musi skoncentrować się na tworzeniu wartości dla klientów, zrozumieniu ich potrzeb i dostarczaniu produktów/usług, które spełniają ich oczekiwania, aby zatrzymać klientów i przyciągnąć nowych.

Jak siła negocjacyjna dostawców wpływa na marketing?

Siła negocjacyjna dostawców dotyczy zdolności dostawców do wpływania na ceny, warunki i dostępność produktów/usług. Jeśli przewoziciele mają silną pozycję negocjacyjną, mogą narzucić wyższe ceny, ograniczyć dostępność lub narzucić niekorzystne warunki. W takim przypadku firma musi znać alternatywnych dostawców, negocjować korzystne umowy i budować silne relacje z dostawcami w celu zabezpieczenia dostaw i kontrolowania kosztów.

Jak zagrożenie wynikające z substytutów wpływa na marketing?

Zagrożenie wynikające z substytutów oznacza, że istnieją inne produkty lub usługi, które mogą zaspokoić te same potrzeby klientów. Jeśli substytuty są łatwo dostępne i atrakcyjne dla klientów, zdecydowanie ogranicza to popyt. W związku z tym, firma musi skoncentrować się na tworzeniu unikalnej wartości i różnicowaniu swojej oferty, w celu przekonania klientów do wyboru poszczególnych rozwiązań.

Jakie są korzyści z analizy 5 sił Portera w marketingu?

Analiza 5 sił Portera pomaga przedsiębiorstwom zrozumieć otoczenie konkurencyjne, identyfikować zagrożenia i szanse, oceniać atrakcyjność branży oraz dostosowywać strategię marketingową do aktualnych trendów. Dzięki temu lepiej określisz swoje położenie wśród konkurencji. Będziesz również podejmował świadome decyzje marketingowe i optymalnie podchodził do tworzenia wartościowych rozwiązań brandowych.

sprawdź też

Porozmawiajmy

Powiedz nam czego potrzebujesz

Kontakt