fbpx

Słownik pojęć marketingowych

Architektura informacji – co to jest, definicja

Architektura informacji – co to jest, jak wykorzystać ją do budowy strony internetowej?

architektura-informacji, słownik

Architektura informacji – co to jest, definicja

Termin architektura informacji oznacza ogół zagadnień związanych z projektowaniem stron internetowych oraz aplikacji informatycznych pod względem użytkowym, funkcjonalnym oraz wizualnym.

Jest to nowoczesna meta-dyscyplina na pograniczu informatyki, ergonomii oraz sztuk graficznych.

Jej celem jest budowa rozwiązań, które umożliwiają użytkownikom dotarcie do poszukiwanych przez nich zasobów w szybki, a zarazem intuicyjny sposób. Według obowiązującej definicji architektura informacji składa się z czterech podkategorii:

  • nawigacji – określa systemy służące do poruszania się po witrynach internetowych czy aplikacjach komputerowych,
  • nazewnictwa – obejmuje zagadnienia ontologiczne w zakresie ustalania prawidłowych nazw elementów nawigacyjnych,
  • organizacji – dotyczy sposobów segregacji treści według ustalonych schematów organizacyjnych oraz struktur informacyjnych,
  • wyszukiwania – jest związana z możliwością tworzenia zapytań, których celem jest odnalezienie konkretnych wiadomości w zbiorach danych.

Do tematyki z obszaru architektury informacji zalicza się również badania nad interakcjami w relacji człowiek-komputer.