fbpx

słownik pojęć marketingowych

API (Application Programming Interface), czyli co to?

Czym jest API?

api marketing

Definicja

API to zestaw reguł i protokołów, które umożliwiają różnym aplikacjom komunikację i współpracę ze sobą. Definiują one sposób, w jaki różne części oprogramowania powinny komunikować się ze sobą. API umożliwia interakcję między różnymi systemami lub usługami i jest używane na różnych poziomach oprogramowania.

2 ciekawostki, które warto wiedzieć o API

1. Jakie funkcje ma API?

Do głównych funkcji API należy umożliwienie różnym aplikacjom i usługom współpracę ze sobą oraz korzystania z funkcji lub zasobów innych aplikacji. Pozwala na przekazywanie danych między różnymi aplikacjami lub serwisami, dzięki czemu można tworzyć oprogramowanie, które działa na różnych platformach lub urządzeniach. Korzystanie z publicznych API pozwala programistom na wykorzystanie gotowych rozwiązań i usług, co przyspiesza proces tworzenia aplikacji.

2. Jakie cechy posiada API?

Dostarcza precyzyjnych informacji na temat dostępnych funkcji, formatów, danych oraz sposobu korzystania z nich. Pozwala na zmiany wewnątrz systemu lub aplikacji bez konieczności zmieniania interfejsu API. Często korzysta ze znormalizowanych protokołów komunikacyjnych np. HTTP, HTTPS. Dobre API jest stabilne i może być aktualizowane, gdyż posiada mechanizmy zabezpieczeń i autoryzacji. API udostępnia interfejs, który określa, jak aplikacje lub elementy oprogramowania powinny się ze sobą komunikować.