fbpx

słownik pojęć marketingowych

Analiza konkurencji – co to jest, definicja

Co oznacza w praktyce analiza konkurencji w marketingu internetowym?

analiza konkurencji

Definicja

Analiza konkurencji to proces badania i oceny działań, strategii, mocnych i słabych stron innych firm działających w tym samym lub podobnym obszarze rynkowym. Celem procesu jest lepsze zrozumienie konkurencyjnych strategii i zaczerpnięcie z nich pomysłów i inspiracji. 

3 ciekawostki, które warto wiedzieć o analizie konkurencji

1. Jakie aspekty są brane pod uwagę w procesie analizy konkurencji?

Jest to szereg aspektów, wśród nich czołowe miejsce zajmują:

  • ocena produktów i usług konkurencji,
  • badanie cen oferowanych przez konkurencję,
  • określenie, kto stanowi grupę docelową dla konkurentów i w jaki sposób do nich konkurencja dociera,
  • analiza kampanii marketingowych i działań promocyjnych,
  • zidentyfikowanie mocnych stron i słabości konkurencji,
  • zrozumienie, jakie technologie i innowacje są wykorzystywane przez konkurencję,
  • przeglądanie opinii i recenzji klientów dotyczących konkurencji.

2. Jakie są metody analizy konkurencji?

Istnieje wiele różnych metod analizy konkurencji, takich jak analiza SWOT (mocne strony, słabe strony, szanse, zagrożenia), analiza PESTEL (analiza czynników politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, środowiskowych i prawnych) czy analiza benchmarkingowa (porównywanie własnych wskaźników z danymi konkurencji).

3. Jakie formy przyjmuje analiza konkurencji w marketingu online?

W dziedzinie marketingu internetowego analiza konkurencji obejmuje także monitorowanie działań online, takich jak SEO, reklamy PPC, obecność w mediach społecznościowych i analizę ruchu na stronie internetowej.