fbpx

słownik pojęć marketingowych

Agile – co to jest, definicja

Co to jest Agile? Jak działa w praktyce?

agile w praktyce

Definicja

Agile jest to metoda zarządzania projektem i tworzenia produktów. Skupia się ona na elastyczności, szybkim reagowaniu na niezbędne zmiany, systematycznej współpracy i dostarczaniu wartości klientowi. Agile jest alternatywą dla tradycyjnych, bardziej sztywnych metod zarządzania projektami.

3 ciekawostki, które warto wiedzieć o agile

1. Jakie są główne zasady agile?

Główne zasady agile to:

  • dostarczanie jak najbardziej wartościowych produktów dla klienta,
  • płynność i elastyczność — podejście agile zakłada, że wymagania mogą ewoluować i zmieniać się w trakcie projektu, nie zakłada się dokładnego zaplanowania procesu krok po kroku od początku,
  • prace dzieli się na iteracje trwające od 2 do 4 tygodni, w tym czasie dostarcza się częściowo ukończone elementy produktu,
  • nacisk na regularną i skuteczną komunikację pomiędzy członkami zespołu oraz klientem,
  • poszczególni członkowie zespołu samodzielnie zarządzają swoją pracą.

2. W jakich sektorach wykorzystuje się metodę agile?

Agile ma szerokie zastosowanie, nie ogranicza się do konkretnych branż czy sektorów. Może być wykorzystywana w dziedzinach, gdzie jest potrzeba szybkiego reagowania na zmiany. Najczęściej są to: branża IT i technologiczna, produkcja gier komputerowych, bankowość i finanse, agencje marketingowe, tworzenie aplikacji medycznych, przemysł produkcyjny, oprogramowanie edukacyjne, administracja publiczna.

3. Skąd wywodzi się metoda agile?

Korzenie agile sięgają lat 70. i 80. XX wieku, kiedy skupiono się na poszukiwaniu nowego podejścia do zarządzania projektami. Kluczowy dla metody był Protest Agile z 2001 roku, który skupił się na 4 wartościach:

  • osoby i interakcje są ważniejsze niż narzędzia i procesy,
  • produkt końcowy spełniający oczekiwania klienta jest ważniejszy niż dokumentacja całego procesu,
  • skuteczna współpraca jest ważniejsza niż renegocjacja umów,
  • elastyczność i reagowanie na zmiany jest ważniejsze niż ścisłe przestrzeganie planu.