LOADING

Http i https

Podobna sytuacja jak z opisywanym wcześniej problemem www i możliwymi kopiami. Rzadko, ale zdarza się, że przez błędne ustawienie strona pojawia się zarówno w wersji http i https, co tworzy kopie. Można to sprawdzić przeglądając site strony. Jeśli dla zapytań ‚site:http://www.strona.pl‚ oraz ‚site:https://www.strona.pl‚ dostaniemy podobne wyniki, gdzie ta sama podstrona będzie występowała w dwóch wersjach, to prawdopodobnie mamy do czynienia z kopią.

Mała uwaga – czasem zdarza się, że strona jest na http:// ale niektóre części (logowanie, koszyk itp.) są już na https://. W tym przypadku te dwie wersje występują koło siebie, ale nie tworzą kopii.

Która wersja powinna być używana? Pamiętajmy, jakie jest przeznaczenie https – szyfrowanie przesyłanych danych. Zatem jeśli na stronie prosimy użytkowników o podanie wrażliwych danych, to jak najbardziej wskazane jest używanie https. W przypadku stron informacyjnych, gdzie nie ma logowania, zakupów i przesyłania innych wrażliwych danych można spokojnie stosować http.

Google oficjalnie potwierdziło, że https jest preferowaną wersją i jest to czynnik rankingujący. Jednak dotychczasowe testy pokazały, że ma to znikomy wpływ na końcową pozycję strony. Stąd też przy decyzji o przejściu bądź nie na https trzeba się kierować względami bezpieczeństwa – jeśli na stronie są przesyłane dane wrażliwe to tak, warto, a przy okazji będzie to zgodne z wytycznymi Google.