fbpx

Poprawne dane podstawą trafnych decyzji

Konfiguracja konta Google Analytics, celów i zdarzeń

konfiguracja-google-analytics

Dodanie kodu Google Analytics do strony to dopiero początek konfiguracji analityki internetowej.

Wielu osobom wydaje się, że wklejenie kodu GA do struktury serwisu to wszystko, co należy zrobić, by zbierać poprawne dane analityczne.

Jednak konfiguracja Google Analytics wymaga znacznie więcej pracy niż zainstalowanie wtyczki do używanego CMSa i dodanie kodu w niej kodu śledzenia.

Naszym celem jest takie skonfigurowania analityki w Twoim serwisie, by zebrane dane były:

1

Kompletne

Konieczne jest zbieranie wszystkich danych dotyczących serwisu internetowego. Kod musi być tak wdrożony, by rejestrował wejścia na wszystkie strony od wszystkich użytkowników i zbierał wszystkie potrzebne do analizy informacje. Dokładnie weryfikujemy, czy skrypt Analytics znajduje się na każdej stronie serwisu i zbiera poprawne dane.

2

Dokładne

Starannie kontrolujemy, czy wszystkie zbierane dane są zgodne ze stanem faktycznym. Weryfikujemy, czy w odpowiedni sposób nalicza się sprzedaż na stronie, czy liczba wypełnionych przez klientów formularzy jest identyczna w Analytics i w systemie zarządzania stroną. Spójność tych danych jest kluczowa do podejmowania trafnych decyzji biznesowych.

3

Użyteczne

Dane zbierane „automatycznie” przez Google Analytics pozwolą dać pewien obraz ruchu na stronie, jednak nie zbiorą najistotniejszych z punktu widzenia działalności strony informacji. Do zliczania wykonanych przez użytkowników celów, rejestrowania zdarzeń i transakcji konieczna jest dodatkowa konfiguracja, która pozwoli na wyciąganie znacznie dalej idących wniosków.

Wykorzystanie informacji z pomocą Google Analytics

Podstawowa implementacja Google Analytics daje nam jedynie informacje o ilości wejść na stronę. Jednak aby dobrze analizować ruch na witrynie potrzebujemy mierzyć także zachowania użytkowników.

Musimy poznać odpowiedź na pytania:

  • co robią oni na stronie?
  • skąd do mnie trafili?
  • jakie działania marketingowe przynoszą największe zyski?

W celu skutecznego mierzenia zwrotu z inwestycji musimy określić główne cele jakie ma spełniać nasza strona, a następnie przypisać im wartości i mierzyć ich realizację.

Google Analytics posiada szereg wspaniałych udogodnień do analizy skuteczności kampanii marketingowych pod kątem konwersji. Dzięki temu narzędziu możemy oceniać realizację celów pod kątem źródła pozyskanego ruchu, danych demograficznych czy poszczególnych kampanii.

Ponadto za pomocą wykorzystania ścieżek wielokanałowych pozyskamy informacje także o tym, ile razy dane działania marketingowe brały udział w konwersji, a poprawna konfiguracja wizualizacji ścieżek pozwoli nam przekonać się na jakim etapie realizacji celu głównego potencjalni klienci mają największe problemy.

Ułatwiamy raportowanie

raport-analityka-internetowa

Wdrażamy zaawansowane segmenty w celu wyodrębnienia najbardziej lojalnych klientów.

Włączamy pozyskiwanie danych demograficznych i zainteresowań odwiedzających.

Grupujemy niestandardowe kanały w celu łatwiejszego interpretowania wyników.

Konfiguracja celów i zdarzeń Google Analytics

Google Analytics bez zdarzeń i celów pozostawi wiele pytań bez odpowiedzi.

Podstawowa konfiguracja, która ogranicza się do dodania kodu Google Analytics na wszystkich podstronach serwisu, to dopiero początek.

Na każdej stronie internetowej użytkownicy dokonują działań, które powinny być ukierunkowane na wykonanie przez nic głównego celu w jakim ta witryna powstała. To, czy te działania są wykonywane, to najważniejszy element analityki serwisu.

Zdarzenia i cele:

Zdarzenie (event)

Zdarzenie (event) na stronie internetowej to mierzalna akcja użytkownika. Eventy mogą mieć różny charakter: od podstawowych, jak przejście na kolejną podstronę serwisu za pomocą menu, przez wykorzystanie elementów UI (user interface) ułatwiających pozyskanie informacji, jak powiększenie zdjęcia produktu, włączenia filtrowania, po konwersje czyli dokonanie zakupu, pobranie pliku PDF z ofertą lub wysłanie formularza kontaktowego.

Cel (goal)

Celem (goal) w Google Analytics określamy najważniejsze zdarzenie na stronie. Zależnie od rodzaju witryny mogą to być: sprzedaż produktu, pozyskanie leada z formularza, pobranie oferty PDF, rozpoczęcie rozmowy telefonicznej i wiele innych.

filtry-widoki-google-analytics

Dbamy o dane – filtry, wykluczenia i widoki

Zakładamy dodatkowe widoki (testowy, główny obok pozostawionego bez żadnych modyfikacji widoku ze wszystkimi danymi), filtry (na przykład na adresy IP) i wykluczamy zbędne witryny odsyłające (jak choćby przekierowania z serwisów płatności) – wszystko to, by uporządkować dane spływające do Google Analytics.

Na bieżąco analizujemy i blokujemy za pomocą filtrów ruch botów by nie miały one negatywnego wpływu na zebrane dane.

6 powodów dlaczego warto poprawnie wdrożyć konto Google Analytics

Poprawne wdrożenie Google Analytics ma wiele zalet, a szczególnie:

  • Zbieranie danych, umożliwiających podejmowanie trafnych decyzji
  • Filtracja niechcianego ruchu botów oraz pracowników
  • Uporządkowanie i ocean ruchu z witryn odsyłających
  • Możliwość grupowania danych w niestandardowe kanały (jak zbiorcze dane dla ruchu z facebooka) i segmenty
  • Pozyskiwanie pełnych danych demograficznych odwiedzających jak i ich profilu zainteresowań
  • Bardziej „czyste” dane analityczne, łatwiejsze w dalszym procesie ich przetwarzania

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Jakie są najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat konfiguracja Google Analytics?

Czy stracę dane pozyskiwane do momentu rozpoczęcia współpracy?

Absolutnie nie. Nasze działania wdrażamy na dwóch nowych widokach: testowym i głównym (przeważnie nazywanym „Analityka” + nazwa serwisu).

Kto będzie właścicielem konta Google Analytics?

Właścicielem konta Google Analytics zawsze jest klient. Nawet jeżeli nie posiada on konta GA przed rozpoczęciem współpracy to nowe konto tworzone jest na jego adres email. Carted potrzebuje pełne dostępy do zarządzania GA z wykluczeniem uprawnień do zarządzania użytkownikami.

Czy wdrażanie filtrów nie wpłynie negatywnie na pozyskiwane dane?

Filtry Google Analytics to bardzo zaawansowane narzędzie, które wyklucza pozyskiwanie danych spełniających przyjęte założenia. Niekiedy wprowadzenie filtrów może uciąć więcej danych niż zamierzaliśmy… Dlatego tego typu działania wdrażane są najpierw na koncie testowym a dopiero po upewnieniu się, że wszystko jest OK na koncie głównym. Zawsze zostaje jedno konto GA wolne od wszelkich filtrów i wykluczeń pozyskujące wszystkie dane spływające do konta.

sprawdź też

Porozmawiajmy

Powiedz nam czego potrzebujesz

Kontakt