fbpx

Twoja strona oczami użytkownika

Cognitive walkthrough

UX (ang. User experience)

Zastanawiałeś się kiedyś, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Twojej witryny? Jak poruszają się po stronie? Jak wykonują oczekiwane przez Ciebie akcje? I przede wszystkim: czy je wykonują?

Cognitive walkthrough zapewnia odpowiedź na te pytania bez konieczności stosowania czaso- i kosztochłonnego badania na prawdziwych użytkownikach.

Posiadający odpowiednie doświadczenie badacz interakcji „wciela się” w osobę wykonującą na serwisie określone zadania, by wynaleźć możliwe błędy w nawigacji i pola do niepożądanych zachowań użytkowników.

Za pomocą cognitive walkthrough mamy możliwość wykreowania modelowego sposobu zachowania się użytkownika podczas korzystania z Twojego serwisu.

Innymi słowy – jesteśmy w stanie stwierdzić, jak wygląda poruszanie się typowego użytkownika po Twojej stronie.

Czy potrzebujesz cognitive walkthrough -kiedy korzystać?

Cognitive walkthrough powinno zostać przeprowadzone koniecznie, jeśli masz podejrzenia, że użytkownicy na Twoim serwisie nie są w stanie wykonać oczekiwanych przez Ciebie akcji. Badanie to pozwoli na znalezienie miejsc, w których występuje problem, a nawigacja uniemożliwia użytkownikom dalsze korzystanie z serwisu.
Cognitive walkthrough może być również skutecznym narzędziem walki z wysokimi współczynnikami odrzuceń na pewnych etapach ścieżki korzystania z serwisu, porzuceniami koszyka lub innymi sytuacjami, które mogą potencjalnie powodować, że użytkownicy mają kłopot z wykonaniem oczekiwanych akcji.

Badanie to można wykorzystać również dla usprawnienia funkcjonowania serwisu, zwłaszcza takiego, gdzie użytkownik ma do wyboru wiele ścieżek działania i cel może osiągnąć na różne sposoby. Cognitive walkthrough może wówczas wskazać potencjalne miejsca do zmian i korekt, które powinny przynieść większą wygodę korzystania dla użytkowników.

badacz-ux

Specyfika cognitive walkthrough

Od klasycznego badania na potencjalnie korzystających ze strony osobach, ta metoda różni się tym, że w rolę użytkowników wciela się badacz, starając się ocenić, czy oczekiwane od korzystających z serwisu działania są możliwe do osiągnięcia w prosty i intuicyjny sposób. Osoba oceniająca ma za zadanie krok po kroku wykonywać określone zadania i wskazać miejsca, gdzie napotkała na utrudnienia. Bazuje przy tym na swoim doświadczeniu w projektowaniu UX.

Jak możesz skorzystać na Cognitive Walhtrough? – zalety

Badanie pozwoli na wyeliminowanie w Twoim serwisie miejsc, w których użytkownicy mogą mieć problem podczas korzystania z niego.

Poprawnie wdrożone zalecenia z badania cognitive walkthrough mogą wyraźnie zwiększyć Twój współczynnik konwersji na stronie i sprawić, że użytkownicy będą chętniej i częściej z niej korzystać.

  • Doświadczony badacz jest w stanie wykryć więcej błędów, niż badanie na użytkownikach, którzy wykonają działanie tylko według jednego schematu.
  • Cognitive walkthrough jest łatwiejsze do przeprowadzenia. Nie wymaga angażowania użytkowników testowych ani specjalnego oprogramowania, a potrafi przynieść podobne efekty.
  • Koszt takiego badania jest znacznie niższy, niż przy badaniu na użytkownikach.

Dla jakich serwisów sprawdzi się Cognitive Walkthrough?

grafika-serwisy-internetowe

Cognitive walkthrough sprawdzi się przede wszystkim na większych serwisach, takich jak sklepy, agregaty treści, strony z bardziej złożonym procesem rejestracji lub z wielopoziomową nawigacją. Na mniejszych serwisach cognitive walkthrough będzie dobrym rozwiązaniem, jeśli interakcja użytkownika ze stroną przebiega na wielu płaszczyznach i nie ma jednolitej ścieżki prowadzenia korzystającego ze strony. Wówczas congitive walkthrough może pomóc usprawnić proces nawigacji użytkownika po stronie.

Koszt cognitive walkthrough

Koszt cognitive walkthrough jest ściśle powiązany z rozmiarami badanej strony. Im bardziej obszerna i skomplikowana nawigacyjnie strona, tym więcej scenariuszy będzie koniecznych do jej zanalizowania i tym bardziej będą one złożone.

Sposób przeprowadzania cognitive walkthrough

Wstępna analiza serwisu

Pierwszym etapem badania jest wstępna analiza serwisu, pozwalająca ocenić zakres działań oraz ustalenie, jakie zachowania użytkowników są najbardziej istotne z punktu widzenia funkcjonowania strony. Także na tym etapie może zostać przeprowadzona analiza danych statystycznych, wskazujących potencjalne miejsca, na które w badaniu koniecznie należy zwrócić uwagę, gdyż to właśnie w nich mogą znajdować się na stronie elementy, powodujące, że użytkownicy nie są w stanie zrealizować oczekiwanych przez nich akcji.

Wybór scenariuszy

Po etapie wstępnej analizy następuje wybranie konkretnych działań użytkowników, które zostaną poddane badaniu. W tym momencie następuje określenie scenariuszy, których realizacja będzie kluczowym elementem całego procesu. Liczba wybranych scenariuszy powinna być dopasowana do rozmiarów serwisu i do stopnia złożoności jego nawigacji. Scenariusze powinny być przy tym sformułowane precyzyjnie i ograniczać się wąsko do konkretnego działania użytkownika w obrębie serwisu, by jak najlepiej oddać sposób jego myślenia nad konkretnymi krokami.

Analiza właściwa

W trakcie badania osoba je przeprowadzająca wykonuje zadania przewidziane scenariuszami, starając się wcielić w rolę przeciętnego użytkownika. Na każdym kroku działania odnotowuje swoje przemyślenia, dostarczając informacji o toku myślenia osoby korzystającej ze strony. Badający nie stara się szukać rozwiązań „na siłę”, wykonuje scenariusze według najbardziej intuicyjnego sposobu działania. Odpowiada to działaniom typowego użytkownika, gdyż to właśnie o uchwycenie jego ścieżki działania chodzi w badaniu. Nawet jeśli jakieś rozwiązanie jest dostępne, ale mało intuicyjne, badający zakwalifikuje to jako błąd, gdyż większość korzystających ze strony miałaby problem ze znalezieniem odpowiedniego wyjścia. Badający nie bazuje tu na swoim doświadczeniu w projektowaniu i badaniu interakcji, a na znajomości zachowania użytkowników stron internetowych. W tym ta metoda mocno odróżnia się od audytu UX.

Przygotowanie raportu

Raport końcowy obejmuje opis ścieżki wykonania każdego scenariusza wraz z podsumowaniem o zauważonych błędach, ze szczególnym uwzględnieniem błędów krytycznych, czyli takich, które uniemożliwiają użytkownikom wykonanie danego scenariusza. Zazwyczaj jest to najbardziej czasochłonna część całego procesu, zwłaszcza przy dużej liczbie scenariuszy i złożonych czynnościach, wymagających wielu kroków, gdyż konieczne jest opisanie każdego kroku wykonywanego przez badacza.

Scenariusze cognitive walkthrough- dlaczego są tak ważne

Scenariusze są podstawą tego badania. Odpowiedni ich dobór pozwoli na dogłębną analizę problemów na stronie i pozwoli dokładnie ocenić, dlaczego użytkownicy mają kłopoty z wykonaniem oczekiwanych akcji.

Dobrze dobrane scenariusze potrafią sprawić, że badający wychwyci błędy w architekturze serwisu, luki w jego projekcie oraz miejsca, w których zalecane działanie będzie dla użytkownika mało intuicyjne.

Scenariusze powinny być tak dopasowane, by uwzględniać najistotniejsze cele strony. W przypadku większych stron o skomplikowanych nawigacjach, liczba scenariuszy musi być siłą rzeczy wyższa, by uwzględnić wszystkie niezbędne z punktu widzenia funkcjonowania serwisu interakcje.

Przykładowe scenariusze

  • Użytkownik zamierza zapisać się na studia podyplomowe na SGGW na kierunku „Nowoczesne metody prowadzenia stada bydła mlecznego”.
  • Użytkownik szuka butów piłkarskich dla syna
  • Użytkownik szuka kontaktu do doktora Rączki
  • Użytkownik chce wystawić na aukcję posiadany przez siebie ciągnik rolniczy
  • Użytkownik chce zapisać się na newsletter
  • Użytkownik szuka informacji na temat sposobu rozmnażania się mniszka leśnego żółtopławego

Jak wygląda raport z COGNITIVE WALKTHROUGH

Typowy raport z cognitive walkthrough składa się z dwóch części:

1

Opis kroków

Opis kroków wykonywanych przez badacza wraz z zapisem toku myślowego, który doprowadził do takiego, a nie innego sposobu wykonania zadania. Liczba kroków jest uzależniona od stopnia złożoności wykonania zadania, jak i intuicyjności serwisu. Generalnie, im bardziej kluczowe z punktu widzenia serwisu działanie, tym mniej kroków powinno prowadzić do jego wykonania.

2

Rekomendacje

Rekomendacje wynikające z tychże kroków, wskazanie błędów, ze szczególnym uwzględnieniem i wyszczególnieniem błędów krytycznych. Wskazane są miejsca wymagające usprawnień, momenty w ścieżce interakcji, które mogłoby spowodować, że scenariusze nie zostaną zrealizowane.

Objętość raportu może być różna i zależy od ilości scenariuszy oraz kroków niezbędnych do ich realizacji. W przypadku kilku scenariuszy dla serwisu o prostej strukturze, cognitive walkthrough będzie zawierać około 20 slajdów prezentacji, jednak w przypadku bardziej złożonych scenariuszy i większej ich liczby, ta ilość stron będzie wyraźnie wyższa. Dla wygody, by osoby decyzyjne nie były zmuszone do czytania obszernego niejednokrotnie raportu, rekomendacje do bezpośredniego zastosowania są wydzielone poza sam raport z przeprowadzonego badania, tak, aby nie było konieczności zapoznawania się z całym dokumentem.

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Jakie są najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat COGNITIVE WALKTHROUGH?

Kto wybiera scenariusze do badania?

Zwykle wypracowujemy je razem z Klientem, przedstawiając nasze własne propozycje i łącząc je z sugestiami Klienta. Jeśli dysponuje on z góry założonymi scenariuszami, możemy pomóc w ostatecznym ich wyborze lub odpowiednio zmodyfikować, tak, by korzyść z badania była jak największa.

Ile scenariuszy obejmuje badanie?

Zależy to od wielkości serwisu i wcześniejszych ustaleń. W przypadku mniejszej strony może ich być kilka. Przy dużej – standardem jest kilkanaście.

Czy naprawdę badacz jest w stanie przeprowadzić to badanie w sposób zbliżony do normalnych użytkowników?

Dobry badacz tak. My mamy dobrego.

sprawdź też

Porozmawiajmy

Powiedz nam czego potrzebujesz

Kontakt