fbpx

Jak działają strony Twoich konkurentów?

Benchmarking

Analiza konkurencji to doskonały sposób na dopasowanie Twojej strony pod kątem oczekiwań użytkowników.

Benchmarking pomoże znaleźć wartościowe rozwiązania i ocenić dobre praktyki na podobnych stronach oraz przeanalizować sens ich wdrożenia na Twoim serwisie. Dzięki temu możesz połączyć sprawdzone przez Ciebie rozwiązania z tymi, które stosuje konkurencja, w celu poprawy użyteczności swojej strony.

benchmarking-audyt

Dlaczego warto skorzystać – istota benchmarkingu

Dzięki ustaleniu, jak Twoja strona prezentuje się na tle konkurencji, masz możliwość oceny swojego sposobu komunikacji z klientem, korzystania przez niego z funkcji witryny, znalezienia alternatywnych rozwiązań, zarówno pod kątem kierowania odwiedzających po stronie, jak i sposobu prezentowania im oferty oraz prowadzenia ich po ścieżce zakupowej. Wszystkie te elementy mają bezpośredni wpływ na ich doświadczenie z Twoim serwisem, co przekłada się na skłonność do korzystania z oferowanych przez Ciebie usług.

 • Nowe, sprawdzone na innych stronach rozwiązania mogą poprawić Twój współczynnik konwersji
 • Analiza może pomóc w znalezieniu potencjalnych błędów w użyteczności Twojej strony, po jej porównaniu z dobrymi praktykami na innych serwisach
 • Uzyskasz rekomendacje dotyczące zarówno użyteczności strony, jak i używanych przez konkurencyjne serwisy sposobów promocji wewnętrznej i kształtowania customer journey

Etapy czyli jak przebiega benchmarking

Benchmarking składa się z trzech głównych etapów:

Wybór stron do porównania

Pierwszym krokiem jest wybranie stron, z którymi chcemy, by strona została porównana. Typowo wybiera się tutaj strony najbliższej konkurencji oraz liderów rynku, a także strony, które można uznać za wzorcowe. Cenną wiedzę przynosi także przyjrzenie się stronom zagranicznym, tym samym zazwyczaj kilka z nich również zostaje uwzględnionych w badaniu. W tym momencie należy także określić liczbę stron do porównania. W większości przypadków (poza bardzo hermetycznymi branżami), pięć serwisów to rozsądne minimum. Nie ma jednak sensu przesadzać z liczbą stron, gdyż analiza każdej kolejnej powyżej pewnego poziomu (zwykle około 10 serwisów w standardowej branży) wniesie niewiele nowego do wyników badania.

Analiza porównawcza

Porównanie elementów stron internetowych składa się w z dwóch etapów. W pierwszym z nich staramy się znaleźć elementy wspólne dla większości serwisów i odkryć pojawiające się między nimi różnice. Obok takich części składowych, które można analizować na każdej stronie (czyli na przykład sposób nawigacji, formy kontaktu), mogą się tu znaleźć także elementy specyficzne dla danej branży. W ramach badania wynajdywane są charakterystyczne elementy wspólne, jak i różnice w zastosowanych rozwiązaniach. Analizowane jest też, które z tych różnic są dla strony korzystne lub niekorzystne. Drugim etapem jest wynajdowanie elementów wyjątkowych w poszczególnych serwisach i ocena, a jaki sposób mogłyby one wpłynąć na funkcjonowanie naszego serwisu.

 Przygotowanie raportu

Końcowy raport zawiera porównanie serwisów oraz wskazanie różnic między nimi, a także wnioski z tych różnic płynące. Dzięki oddzieleniu samego badania od wniosków nie ma konieczności zapoznawania się w wynikami całego badania (w niektórych przypadkach będącymi obszernym dokumentem), wystarczy jedynie zastosować się do rekomendacji.

Jak pomagamy:

wykres-analiza-benchmarking
 • Przygotujemy szczegółowy raport z rozwiązań przyjętych na stronach polskiej i zagranicznej konkurencji
 • Nasza analiza może dotyczyć zarówno elementów dotyczących nawigacji strony, jej zawartości, jak i rozwiązań biznesowych przyjętych przez właścicieli serwisu
 • Raport będzie zawierać szereg rekomendacji wynikających z analizy, ocenionych pod kątem istotności dla poprawy użyteczności Twojej strony
 • Przedstawione przez nas rekomendacje zostaną posegregowane według istotności, dzięki czemu będziesz wiedzieć, wdrożenie których jest niezbędne dla serwisu

Najczęściej analizowane elementy:

Wygląd strony głównej

Strona główna to wizytówka serwisu, budująca pierwsze wrażenie i skłaniająca użytkownika do dalszej interakcji. Choć większość stron głównych ma podobną strukturę, wiele z nich posiada unikatowe elementy, których implementacja może przynieść potencjalne korzyści.

Nawigacja

Odpowiednie kierowanie użytkowników po serwisie internetowym jest niezbędne, by wykonali oni oczekiwane działania. Sposoby nawigowania mogą różnić się między serwisami, gdyż, zwłaszcza w przypadku większych serwisów, decyzje o zmianach są podejmowane na podstawie danych. Warto tym samym poznać działania właścicieli innych serwisów w tej materii i rozważyć wdrożenie podobnych rozwiązań na własnej stronie.

Metody interakcji

Celem istnienia każdego serwisu jest interakcja z użytkownikami. Następuje ona za pomocą różnych narzędzi, w niektórych przypadkach kontakt odbywa się za pomocą formularzy, innym razem służą temu chatboty czy komunikatory. Określenie sposobu, w który najłatwiej jest dotrzeć do grupy docelowej znacznie ułatwia nawiązywanie kontaktów z potencjalnymi klientami.

Sposób funkcjonowania biznesu

Benchmarking obejmuje nie tylko sam techniczny sposób wykonania i działania strony, ale też elementy składające się na customer journey, czyli całą drogę, jaką przebywa użytkownik od momentu pojawienia się na serwisie, do końca z niego korzystania. Składają się na to elementu usability, czy nawet szerzej UX, a także SXO oraz wartości dodane do samej strony, takie jak sposób kontaktowania się posiadacza serwisu z użytkownikami, gdy ci aktualnie nie korzystają ze strony.

Co zawiera raport z benchmarkingu

Raport zawiera w sobie dwie części:

1

Szczegółowe porównanie serwisów

Ta część zawiera porównanie wybranych do badania stron pod różnymi kątami, jak np. pierwsze wrażenie, nawigacja, sposób logowania. Krótko opisany jest sposób działania każdej z porównywanych funkcji oraz wskazane są występujące pomiędzy nimi różnice. Dla wygody przeglądania całość jest zaprezentowana w formie tabeli, dzięki czemu możliwe jest wygodne porównanie poszczególnych serwisów między sobą przez przeglądającego wyniki.

2

Rekomendacje

Osobnym elementem benchmarkingu jest sekcja zawierająca zebrane wszystkie propozycje zmian i modyfikacji, wynikających z przeprowadzonego porównania. Każdej rekomendacji jest przypisana konkretna waga, określająca, jaki będzie jej wpływ na serwis, a także możliwości jej wdrożenia.

Konkurencja a benchmarking – do jakich stron warto się porównać

Do stron konkurencji

Strony konkurencji to najbardziej popularny kierunek poszukiwań inspiracji dla własnej strony. Plusem porównania z nimi jest istnienie tego samego celu biznesowego i podobnych rozmiarów działalności, dzięki czemu możemy dowiedzieć się, w jaki sposób przedsiębiorstwa z naszej branży i z podobnej „półki” realizują swoje działania. Minusem z kolei pozostaje bardzo częste duże podobieństwo stron między sobą, co znacznie utrudnia znalezienie pośród nich elementów innowacyjnych.

Do stron liderów branży

Strony liderów branży mogą być bardzo wartościowym źródłem wiedzy o projektowaniu stron, zwłaszcza jeśli ich sukces wynika przede wszystkim z odpowiedniej architektury serwisu i właściwego prowadzenia użytkownika po ścieżce interakcji. Warto jednak mieć na względzie, że jeśli lider branży zbudował swoją pozycję w inny sposób niż nasz model biznesowy, porównanie może okazać się mało przydatne, podobnie jak w sytuacji, kiedy staramy się tworzyć naszą markę poprzez odróżnianie się od największych graczy.

Do nowych stron w branży

Nowe strony są źródłem informacji o świeżych trendach w projektowaniu, a także mogą służyć za inspiracje pod kątem nowych pomysłów, dzięki którym usiłują przeniknąć na rynek. Świeży gracze na rynku starają się budować swoją pozycję odróżniając się od innych, zwykle więc próbują wyznaczyć nowy kierunek, by pozyskać klientów. Nie zawsze przy tym ich sposób działania musi pokrywać się z naszym.

Do stron o podobnej strukturze

W niektórych przypadkach przy porównaniu warto zupełnie odejść od stron branżowych i skierować się ku stronom o podobnej strukturze czy nawigacji. Pewne wzorce prowadzenia użytkownika po ścieżce interakcji są zbliżone, niezależnie od branż, więc może się okazać, że jesteśmy w stanie znaleźć inspirację w stronach niezwiązanych z naszą branżą, ale starających się dotrzeć do zbliżonej grupy docelowej

Co zyskasz dzięki benchmarkingowi?

raport-z-audytu-benchmarking
 • Odkryjesz rozwiązania najczęściej spotykane na stronach o podobnej tematyce
 • Poznasz nowe pomysły i sposoby na prezentację swojej oferty
 • Dowiesz się, jak na innych stronach odbywa się kierowanie użytkownika ku oczekiwanej akcji
 • Zobaczysz sposoby tworzenia serwisów podobnych do Twojego i znajdziesz inspirację do korzystnych zmian i modyfikacji

Koszt benchmarkingu

Koszt benchmarkingu zależy od stopnia złożoności serwisu, jak i liczby serwisów względem których będzie dokonywane porównanie.

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Jakie są najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat benchmarkingu?

Czy mogę wybrać strony, z którymi mój serwis będzie porównany?

Jak najbardziej. Sugestie dotyczące potencjalnej konkurencji/ciekawych stron z branży są jak najbardziej wskazane i pomocne, choć oczywiście w razie potrzeby przedstawiamy też nasze propozycje.

Z iloma serwisami zostanie porównana moja strona?

Zwykle jest to ok. 5-10 serwisów z różnych krajów. Ich liczba zależy przede wszystkim od branży. W niektórych z nich wskazane jest porównanie z większą liczbą serwisów, w niektórych kilka to absolutne maksimum.

Jak dużo będę musiał zmienić na stronie?

Nasze rekomendacje zostaną pogrupowane według tego, jak konieczna jest naszym zdaniem dana zmiana. W przypadku niektórych serwisów nawet kosmetyczne zmiany mogą przynieść bardzo dużą poprawę użyteczności z punktu widzenia odwiedzającego.

sprawdź też

Porozmawiajmy

Powiedz nam czego potrzebujesz

Kontakt