fbpx

Z myślą o użytkownikach strony

Audyt UX

Uważasz, że Twoja strona jest przejrzysta i funkcjonalna?

A czy tak samo uważają jej użytkownicy?

To, co dla Ciebie jest najbardziej oczywiste, dla nich może okazać się przeszkodą nie do przeskoczenia.

Nawet na starannie wykonanej stronie internetowej mogą znaleźć się elementy, które utrudnią użytkownikom korzystanie z niej. I które spowodują, że nie wykonają oczekiwanej przez Ciebie akcji.

Użytkownik, który nie będzie w stanie znaleźć na Twojej stronie tego, czego szuka, którego zawarte na stronie informacje nie przekonają, lub dla którego wykonanie działania będzie zbyt trudne, po prostu ją opuści.

Dla Ciebie oznacza to utratę potencjalnego klienta.

Wyeliminowanie tych błędów przyniesie Ci:

 • większą sprzedaż
 • więcej kontaktów do klientów
 • więcej kontaktów do klientów nawet przy tym samym ruchu na stronie.
audyt-ux-strony-internetowej

Czym jest audyt UX

Audyt UX  to narzędzie, które pozwoli ocenić wygodę użytkowania strony przez odwiedzające ją osoby.

W oparciu o ogólne zasady projektowania stron internetowych ocenimy, czy strona wzbudza zaufanie u Twoich potencjalnych klientów, czy zachęca do skorzystania z jej usług i do wykonania pożądanych przez nich akcji.

Analiza setek stron i zestawienie ich budowy ze statystykami dotyczącymi ruchu i konwersji, w połączeniu z wiedzą o zachowaniu użytkowników, pozwoliły na określenie dobrych praktyk, dotyczących budowania stron, które:

 • wzbudzają zaufanie użytkowników
 • ułatwiają im poruszanie się po serwisie
 • sprawiają, że częściej dokonują oczekiwanych od nich czynności
 • chętniej wracają na stronę

Audyt UX może sprawić, że przy tej samej liczbie użytkowników, pozyskasz więcej klientów i zamówień oraz sprzedasz więcej swoich towarów i usług.

prace-przy-audycie-ux, słownik

Dla jakich stron warto przeprowadzić audyt UX?

Dla każdej. Nie ma znaczenia, czy posiadasz prostą serwis, składający się z kilku podstron i świadczysz wąski zakres usług, czy też zarządzasz wielkim sklepem internetowym z mnóstwem kategorii i produktów.

Nawet w przypadku serwisów o niewielkich rozmiarach audyt UX może być przydatny. Wówczas w raporcie mniejszy nacisk będzie położony na nawigację i wędrówkę użytkownika po stronie, jednak wskazówki dotyczące modyfikacji wyglądu poszczególnych podstron i działań zwiększających zaufanie użytkownika do strony. Nawet pozornie niewielkie zmiany na niewielkim serwisie potrafią przynieść wielkie efekty.

Dlaczego nasz audyt jest skuteczny

 • Przygotowywaliśmy zalecenia dla wielu Klientów, którzy wykorzystując nasze wskazówki, poprawiali wskaźniki strony
 • Łączymy naszą wiedzę z zakresu UX i SEO, dzięki czemu znajdujemy balans pomiędzy użytecznością i widocznością strony w wyszukiwarkach
 • Nasze działania są elastyczne i dopasowane do konkretnego serwisu, co pozwala na zastosowanie odpowiednich metod analizy
 • W analizach uwzględniamy nie tylko dobre praktyki i heurystyki, ale też narzędzia dotyczące analizy ilościowej, służące do pomiaru przepływu użytkowników oraz heatmapy
 • Ukończyliśmy studia podyplomowe dedykowane UX, jak i wiele szkoleń. Dysponujemy najświeższą, specjalistyczną wiedzą w tej dziedzinie.
 • Nie szukamy rewolucji na siłę. Rekomendujemy zmiany, które są niezbędne i które przynoszą korzyści, zamiast zwracać uwagę na czasochłonne usuwanie mało istotnych błędów.

Poznaj etapy tworzenia audytu UX

Analiza wstępna

Tworzenie audytu rozpoczyna się od zebrania wszystkich niezbędnych informacji. Szczegółowo omawiamy z klientem jakiego zakresu strony ma dotyczyć audyt, a także wspólnie określamy, co jest celem funkcjonowania serwisu

Zebranie danych

Kolejnym krokiem jest zebranie wszystkich możliwych danych dotyczących serwisu. Wliczamy w to dane o ruchu na stronie i przepływie użytkowników, zaczerpnięte z danych analitycznych, jak i (opcjonalnie) wykorzystanie heatmap – map ciepła – wskazujących, w jaki sposób użytkownicy poruszają się po witrynie. Zebrane w ten sposób dane pozwalają na wyciągnięcie wstępnych wniosków badawczych, które są weryfikowane na kolejnych etapach.

Analiza heurystyczna

Na etapie analizy serwis jest oceniany pod kątem jego użyteczności. Funkcjonowanie strony jest analizowane w ramach heurestyk Nielsena. Celem jest tu porównanie serwisu z ogólnie przyjętymi praktykami w projektowaniu stron, w oparciu o dotychczas zebraną wiedzę. Analizowany jest sposób funkcjonowania serwisu, prowadzenie użytkownika po ścieżce działania, intuicyjność obsługi i wykonywania oczekiwanych działań. Dodatkowo na tym kroku weryfikowane są hipotezy z wcześniejszego etapu. Czas trwania analizy zależy od stopnia złożoności serwisu, a zwłaszcza sposobów, na jakie użytkownicy mogą z niego korzystać.

 Weryfikacja wniosków

Końcowym etapem procesu jest dodatkowa weryfikacja wniosków z analizy heurystycznej za pomocą danych. Dzięki temu możliwe jest dalsze potwierdzenie obserwacji badającego stronę za pomocą dostępnych danych. Na bazie tego etapu analizy formowane są ostateczne wnioski dotyczące sposobu funkcjonowania serwisu i jego użyteczności.

Tworzenie raportu końcowego

Raport końcowy może w zależności od stopnia złożoności serwisu zawierać od kilkunastu do nawet kilkuset stron. Zawarta w nim jest nie tylko szczegółowa analiza użyteczności serwisu (usability) i jej wpływu na zachowania użytkowników, ale także szereg rekomendacji, których celem jest usprawnienie tych elementów.

 Feedback

Po przygotowaniu końcowego raportu pozostajemy do dyspozycji i odpowiadamy na wszelkie wątpliwości i nieścisłości, które mogłyby powstać na etapie wdrażania zmian. W razie potrzeby możemy również dodatkowo wyjaśnić, dlaczego wskazywane przez nas zmiany są konieczne, ewentualnie spróbować zasugerować rozwiązania zastępcze, jeśli wskazane przez nas działanie okazałoby się niemożliwe.


Jaki jest koszt audytu UX

Koszt audytu UX jest przez nas każdorazowo kalkulowany na podstawie wstępnej analizy strony. Z uwagi na to, że serwisy internetowe bardzo się między sobą różnią, wyceny mogą znacząco od siebie odbiegać. Na koszt audytu wpływają między innymi: objętość serwisu, stopień złożoności, liczba możliwych akcji do wykonania przez użytkownika czy rodzaj lub rodzaje nawigacji.

Jak wygląda raport z audytu UX

Raport z audytu UX składa się z dwóch głównych elementów:

Rekomendacji

Na początku naszego audytu UX zawsze znajdziesz wyszczególnione konkretne rekomendacje, co powinieneś zrobić, by poprawić użyteczność swojego serwisu. Nie musisz dokładnie studiować całego (często obszernego) dokumentu. Wystarczy, że zastosujesz się do najistotniejszych wskazówek, by nasza analiza przyniosła oczekiwany efekt. Rekomendacje przedstawione są w formie wyszczególnionych pomysłów, co powinno zostać zmienione w serwisie. Każda z nich zawiera odnośnik do miejsca w analizie, gdzie bardziej szczegółowo jest opisane, dlaczego taka zmiana powinna zostać wykonana.

Analizy serwisu

Analiza to znacznie obszerniejsza część audytu, zawierająca jego szczegółowy opis pod kątem użyteczności ze strony użytkowników. Opisane są mocne i słabe serwisu, dokładnie zostaje omówiona strona główna, jako mająca największy wpływ na zachowania użytkownika, jak i kluczowe z punktu widzenia nawigacji strony i landing page. Na podstawie założonych wcześniej celów analizowany jest sposób poruszania się użytkownika i po stronie i oceniane jest, jakimi sposobami i z jaką łatwością jest on w stanie wykonać konkretne działania. W zależności od stopnia złożoności serwisu, ta część może się ograniczyć do opisu tylko części kluczowych podstron, gdyż pozostałe mają niewielki wpływ na użyteczność, jak i zostać rozszerzone do wszystkich, gdy serwis nie jest zbyt rozbudowany, a każda ze stron ma duży wpływ na działania użytkownika.

Czas wykonania audytu UX

Wykonanie audytu UX może trwać od kilku dni do nawet miesiąca. W przypadku serwisów składających się w kilku podstron analiza zwykle może być przeprowadzona bardzo szybko, a raport nie jest zbyt obszerny, stąd też nie jest on czasochłonny. Z kolei w przypadku rozbudowanych serwisów ich analiza jest działaniem bardzo złożonym, wymagającym wielu godzin pracy badawczej. Stąd w niektórych przypadkach może potrwać nawet kilkanaście dni, podczas gdy kolejne są potrzebne na przygotowanie finalnego raportu.

audyt-ux

Najczęściej poprawiane przez audyt UX elementy

Wygląd strony głównej

Strona główna to „wizytówka” serwisu, a pierwsze wrażenie bardzo często decyduje o tym, czy użytkownik będzie nadal z niej korzystać. Budząca zaufanie strona główna sprawi, że użytkownik chętniej wykona oczekiwane przez niego akcje i sprawniej dotrze do elementów serwisu, w które chcemy go pokierować. Z kolei strony główne z mało przejrzystą strukturą, nie informujące użytkownika o swoim przeznaczeniu cechują się wysokim współczynnikiem odrzuceń, oznaczającym w praktyce utraconego klienta.

 Call to action

Brak wyraźnego wskazania użytkownikowi oczekiwanej akcji spowoduje, że będzie zmuszony poruszać się po serwisie na własną rękę, co niekoniecznie musi być zgodne z naszymi pragnieniami. W związku z tym warto zadbać o odpowiednie nakierowanie korzystającego ze strony, by wykonał on oczekiwane przez nas działanie.

Formularze

Bardzo często formularze są niezbędne, by użytkownik zakończył oczekiwaną przez nas akcję. Są jednakże też jednym z elementów, na których jego interakcja z serwisem się kończy. Zbyt wiele pól, zła struktura, błędy walidacji czy niejasne opisanie pól – to wszystko może sprawić, że użytkownik zrezygnuje z dalszego pozostania na stronie. Celem audytu UX jest wyeliminowanie takich sytuacji i stworzenie struktury formularza zawierającego wszystkie niezbędne informacje, a przy tym łatwego do wypełnienia dla użytkowników.

Strona kontaktowa

Strona kontaktowa jest dla wielu stron podstawowym elementem do pozyskiwania klientów. Jej przejrzysta struktura może wydatnie wpłynąć na zachęcenie użytkowników do kontaktu. W zależności od specyfiki branży w ramach audytu UX mogą tutaj zostać zalecone zmiany dotyczące form, w jakich użytkownicy mogą kontakt podjąć.

Ścieżka zakupowa

Płynne przeprowadzenie użytkownika przez cały proces zakupowy to najistotniejszy element tworzenia sklepu internetowego. Nie chodzi tu tylko o samo działanie po dodaniu produktu do koszyka, ale i o elementy poprzedzające ten moment. Audyt wskazuje, jakich zmian powinniśmy dokonać, aby użytkownicy chętniej decydowali o zakupie produktów, a także jak pomóc im w doprowadzeniu procesu zakupu do finalizacji.

Nawigacja

Zwłaszcza w przypadku złożonych serwisów, gdzie możliwych do podjęcia jest równocześnie kilka działań, użytkownik może nie być pewien, jaką akcję powinien wykonać. Odpowiednia nawigacja może znacznie usprawnić ten proces i pomóc odpowiednio ukierunkować działanie użytkownika, by poruszał się po stronie w optymalny sposób.

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Jakie są najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat audytu UX?

Po co mi audyt UX?

Sam audyt UX nie wpływa bezpośrednio na ruch na stronie, ale pomaga w jego przełożeniu na konwersję. Jeśli wdrożenie naszych wytycznych z audytu spowoduje wzrost współczynnika konwersji choćby o 0.1%, realnie wpłynie na Twoje przychody. Nie wspominając o wyeliminowaniu kluczowych dla procesu zakupowego błędów.

Co obejmuje audyt UX?

Analizę podstron serwisu pod kątem nawigacji, dostępności i użyteczności z punktu widzenia odwiedzających go osób. Nasze wnioski przedstawiamy w formie raportu, który opisuje całość serwisu, pokazując jego mocne i słabe strony oraz rekomendacje poprawiające jego użyteczność. W zależności od rozmiarów serwisu audyt może zawierać od kilkunastu do kilkudziesięciu stron.

A czego nie obejmuje?

W audycie nie analizujemy wszystkich pojedynczych stron, zwłaszcza o ile nie są one kluczowe z punktu widzenia użytkownika. Nie szukamy tym samym drobnych niedoróbek i literówek w zakamarkach serwisu. Skupiamy się na całokształcie interakcji odwiedzającego ze stroną i na podstawie tego wyciągamy wnioski.

Ile kosztuje audyt UX?

W zależności od rozmiaru strony i stopnia jej złożoności audyt może kosztować od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Różnica wynikają ze złożoności serwisu, czasu niezbędnego na analizę i stopnia rozbudowania analizy poaudytowej.

sprawdź też

Porozmawiajmy

Powiedz nam czego potrzebujesz

Kontakt