fbpx

poradnik

Adres IP – co to jest i jak go sprawdzić?

Adres IP może wydawać się złożonym pojęciem, ale w rzeczywistości jest to prosty i istotny element umożliwiający korzystanie z Internetu. Każde urządzenie – zarówno komputer, smartfon, tablet, drukarka i router podłączone do sieci internetowej posiadają adres IP. Można go porównać do numeru identyfikacyjnego pozwalającego określenie miejsca, w którym znajduje się dane urządzenie w sieci. Jeżeli chcesz kompleksowo dowiedzieć się co to jest adres IP i jak go sprawdzić – zachęcamy do przeczytania tego artykułu!

adres ip - jak sprawdzić

Adres IP (Internet Protocol) jest kluczowym skrótem, który odnosi się do protokołu internetowego. To zestaw zasad i wytycznych określających, w jaki sposób urządzenia komunikują się i przesyłają dane w sieci internetowej. Adres IP jest jednym z elementów tego protokołu.

Adres IP można uznać za numer identyfikacyjny przypisany do każdego urządzenia podłączonego do sieci. Dzięki temu numerowi, wybrane sprzęty mogą rozpoznać siebie nawzajem i wymieniać się informacjami. Podobnie jak numer telefonu identyfikuje określonego abonenta w sieci telefonicznej, adres IP identyfikuje urządzenie w sieci internetowej.

Wersje adresów IP – IPv4 i IPv6

różnice między ipv4 i ipv6

W celu kompleksowego zgłębienia przedstawionej tematyki warto zrozumieć różnice między poszczególnymi wersjami adresów IP – IPv4 i IPv6.

IPv4 (Internet Protocol version 4):

IPv4 to pierwotna wersja adresu IP, która jest powszechnie stosowana do dziś. Adresy IPv4 składają się z czterech bloków liczb dziesiętnych, oddzielonych kropkami. Każdy blok może zawierać liczby od 0 do 255 (np. 192.168.0.1). Obecnie istnieje około 4,3 miliarda unikalnych adresów IPv4, co stało się coraz bardziej problematyczne w obliczu rosnącej liczby urządzeń podłączonych do internetu.

IPv6 (Internet Protocol version 6):

W odpowiedzi na wyczerpywanie się dostępnych adresów IPv4, opracowano nową wersję – IPv6. Adresy IPv6 mają zupełnie inną strukturę od IPv4. Składają się z ośmiu bloków szesnastkowych liczb, oddzielonych dwukropkami. Każdy blok zawiera liczby od 0 do FFFF. Przykładem adresu IPv6 jest: 2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334. Dzięki znacznie większej przestrzeni adresowej, IPv6 umożliwia zapewnienie bardziej złożonej liczby unikalnych adresów, co jest niezbędne w dzisiejszym związku z rozmachem tzw. internetu rzeczy (IoT) i coraz większą liczbą połączonych urządzeń. IPv6 staje się coraz bardziej popularne i niezbędne pod kątem zapewnienia wystarczającej liczby adresów IP dla wszystkich podłączonych urządzeń.

Jak sprawdzić swój adres IP na komputerze?

Chcesz wiedzieć, jak sprawdzić adres IP na komputerze? W takim razie wybierz swój system (Windows, MacOS lub Linux) i wykonaj kolejno odpowiednie kroki. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Systemy operacyjne Windows

jak sprawdzić adres IP na Windows

Chcesz wiedzieć, jak sprawdzić adres IP na komputerze? W takim razie wybierz swój system (Windows, MacOS lub Linux) i wykonaj kolejno odpowiednie kroki. Poniżej przedstawiamy szczegóły.

Systemy operacyjne Windows

Korzystanie z polecenia ipconfig w wierszu poleceń:

 • Wyszukaj program „Wiersz poleceń” lub „Command Prompt” w menu Start, lub poprzez wpisanie „cmd” w polu wyszukiwania.
 • Uruchom Wiersz poleceń.
 • Wpisz polecenie „ipconfig” i naciśnij Enter.
 • Na liście wyników znajdź sekcję „Adres IP” lub „IPv4 Address”. Tam znajdziesz swój adres IP.

Wskazówka dotycząca sprawdzania adresu IP w ustawieniach sieciowych:

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę sieci w pasku zadań (zazwyczaj w prawym dolnym rogu ekranu).
 • Wybierz opcję „Otwórz centrum sieci i udostępniania”.
 • W oknie „Centrum sieci i udostępniania” znajdź aktywne połączenie sieciowe (np. Wi-Fi, Ethernet) i kliknij jego nazwę.
 • W nowym oknie kliknij przycisk „Szczegóły”.
 • Znajdziesz tam swój adres IP w sekcji „Adres IPv4”.

Systemy operacyjne macOS

Omówienie korzystania z Terminala i polecenia ifconfig:

 • Otwórz Terminal, korzystając z Launchpada lub znajdując go w folderze „Narzędzia” w folderze „Programy”.
 • W Terminalu wpisz polecenie „ifconfig” i naciśnij Enter.
 • Na liście wyników znajdź sekcję „inet” lub „inet addr”. Tam będzie Twój adres IP.

Instrukcje dotyczące znalezienia adresu IP w preferencjach sieciowych:

 • Kliknij ikonę Apple w lewym górnym rogu ekranu i wybierz opcję „Preferencje systemowe”.
 • Wybierz „Sieć”.
 • Znajdź aktywne połączenie sieciowe (np. Wi-Fi, Ethernet) z lewej strony okna.
 • Zobacz swój adres IP obok etykiety „Adres IP”.

Systemy operacyjne Linux

Przedstawienie komendy ifconfig:

 • Otwórz terminal.
 • Wpisz polecenie „ifconfig” i naciśnij Enter.
 • Spośród listy wyników wybierz sekcję „inet” lub „inet addr”.

Wskazówki dotyczące sprawdzania adresu IP w ustawieniach sieciowych:

 • W zależności od dystrybucji Linuxa, możesz znaleźć ustawienia sieciowe w menu „Ustawienia systemowe” lub „Ustawienia”.
 • W ustawieniach sieciowych znajdź aktywne połączenie sieciowe (np. Wi-Fi, Ethernet).
 • Tam powinieneś znaleźć informacje o swoim adresie IP.

Adres IP – jak go sprawdzić na urządzeniach mobilnych?

Adres IP można sprawdzić zarówno na smartfonach i tabletach z oprogramowaniem Android i OS.

Urządzenia z systemem Android

Jak znaleźć adres IP w ustawieniach sieciowych:

 • Otwórz aplikację „Ustawienia” na urządzeniu.
 • Przewiń w dół i znajdź sekcję „Sieci i internet” lub „Połączenia”.
 • Wybierz „Wi-Fi” lub „Wi-Fi i sieci”.
 • Wybierz aktywne połączenie Wi-Fi.
 • W sekcji informacji o sieci, znajdziesz swój adres IP obok etykiety „Adres IP” lub „IP address”.

Sugestie dotyczące korzystania z aplikacji zewnętrznych do sprawdzania adresu IP:

W Google Play Store możesz znaleźć różne aplikacje, które pomogą Ci sprawdzić adres IP. Wyszukaj frazy takie jak „IP address”, „Network tools” lub „IP lookup” w sklepie Google Play i wybierz aplikację o wysokim rankingowaniu i pozytywnych recenzjach.

Urządzenia z systemem iOS (iPhone, iPad)

Instrukcja dotycząca znalezienia adresu IP w ustawieniach Wi-Fi:

 • Otwórz aplikację „Ustawienia” na urządzeniu.
 • Przewiń w dół i dotknij opcji „Wi-Fi”.
 • Wybierz aktywne połączenie Wi-Fi, którego adres IP chcesz sprawdzić.
 • Znajdziesz swój adres IP obok etykiety „Adres IP” lub „IP address”.

Aplikacje dostępne w App Store pomocne w przypadku sprawdzania adresu IP:

W App Store znajdziesz różne aplikacje, które mogą pomóc w sprawdzeniu adresu IP na urządzeniach iOS. Przeszukaj sklep App Store, wpisując frazy takie jak „IP address”, „Network tools” lub „IP lookup” i wybierz aplikację z pozytywnymi recenzjami i wysokim rankingiem.

Pamiętaj, że interfejsy użytkownika i opcje mogą się różnić w zależności od wersji systemu operacyjnego i modelu urządzenia mobilnego. W celu sprawdzenia adresu IP zalecamy postępować zgodnie z instrukcjami dostosowanymi do konkretnego urządzenia.

Publiczny i prywatny adres IP – jakie są różnice?

Różnica między publicznym a prywatnym adresem IP dotyczy zasięgu i widoczności adresu w sieci internetowej.

Publiczny adres IP:

 • Jest widoczny publicznie w Internecie.
 • Jest unikalny i identyfikuje urządzenie w globalnej sieci.
 • Jest przypisywany przez dostawcę usług internetowych (ISP).
 • Pozwala na bezpośrednią komunikację z urządzeniami spoza lokalnej sieci.
 • Jest wymagany, gdy urządzenie musi być dostępne z zewnątrz sieci lokalnej, na przykład dla serwerów oraz usług dostępnych publicznie.

Prywatny adres IP:

 • Jest używany wewnątrz sieci lokalnej (np. sieć domowa lub biurowa).
 • Nie jest widoczny publicznie w Internecie.
 • Jest zazwyczaj przypisywany przez router lub inne urządzenie zarządzające siecią lokalną.
 • Jest nieunikalny i stosowany w wielu sieciach lokalnych (np. adresy IP z zakresu 192.168.0.0 – 192.168.255.255, 172.16.0.0 – 172.31.255.255, 10.0.0.0 – 10.255.255.255).
 • Pozwala na komunikację między urządzeniami w tej samej sieci lokalnej, ale nie umożliwia bezpośredniej komunikacji z urządzeniami spoza tej sieci, chyba że zostanie zastosowane przekierowanie portów lub inne metody tunelowania.

Prywatne adresy IP są stosowane, aby ograniczyć liczbę publicznych adresów IP. Dzięki temu można przekształcić wiele urządzeń w jednej sieci lokalnej przy użyciu pojedynczego publicznego adresu IP. Router odpowiedzialny za połączenie sieci lokalnej z Internetem pełni rolę translacji adresów (Network Address Translation – NAT), która tłumaczy prywatne adresy IP na publiczne podczas komunikacji z Internetem.

Dynamiczny i statyczny adres IP – czym dokładnie są?

Dynamiczne i statyczne adresy IP to dwa różne podejścia przypisywania adresów IP urządzeniom w sieci. Ich charakterystykę omawiamy w kolejnych akapitach.

Dynamiczny adres IP:

 • Dynamiczne adresy IP są przypisywane urządzeniom tymczasowo przez dostawcę usług internetowych (ISP).
 • Przy każdym połączeniu z siecią ISP przydziela urządzeniu nowy adres IP z puli dostępnych adresów.
 • Po rozłączeniu urządzenia z siecią, przypisany dynamiczny adres IP zostaje zwolniony i może być ponownie przypisany innemu urządzeniu.
 • Dynamiczne adresy IP są powszechnie stosowane w sieciach domowych i dla większości użytkowników prywatnych.
 • Przypisanie dynamicznego adresu IP odbywa się automatycznie przez protokół DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), który zarządza pulą dostępnych adresów IP i przypisuje je urządzeniom w sieci.

Statyczny adres IP:

 • Statyczne adresy IP są przypisane urządzeniom na stałe i nie zmieniają się przy każdym połączeniu z siecią.
 • To adres IP, który jest ręcznie skonfigurowany na urządzeniu lub przypisany do urządzenia przez dostawcę usług internetowych (ISP).
 • Urządzenie zachowuje ten sam adres IP niezależnie od rozłączenia i ponownego połączenia z siecią.
 • Statyczne adresy IP są często stosowane w przypadku urządzeń sieciowych, serwerów, usług lub innych zasobów, które muszą być zawsze dostępne pod tym samym adresem IP.
 • W przypadku statycznego adresu IP, konfiguracja musi być wykonana ręcznie na urządzeniu (ewentualnie dostawca usług internetowych może przypisać ten adres na podstawie specjalnej umowy lub opłaty dodatkowej).

Wybór między dynamicznym a statycznym adresem IP zależy od potrzeb i wymagań sieci. Dynamiczne adresy IP są bardziej elastyczne i umożliwiają optymalne wykorzystanie dostępnych adresów IP, zwłaszcza w sieciach domowych. Z kolei statyczne adresy IP zapewniają stałą identyfikację i dostępność dla określonych urządzeń lub usług.

Jaka jest rola dostawcy usług internetowych (ISP) w przypisywaniu adresów IP?

Dostawcy usług internetowych (ISP) odgrywają istotną rolę w przypisywaniu adresów IP. ISP otrzymuje pulę publicznych adresów IP od organizacji zarządzających rozdzielaniem adresów IP – chodzi o Regionalne Rejestry Internetowe (RIR). Następnie ISP przypisuje publiczne adresy IP swoim klientom, umożliwiając im dostęp do Internetu. Dzięki temu każde urządzenie podłączone do sieci ISP otrzymuje publiczny adres IP, który jest unikalny w skali globalnej.

Adres IP – co to jest i jak go sprawdzić? Podsumowanie

Reasumując, Adres IP (Internet Protocol) jest numerem identyfikacyjnym przypisanym do każdego urządzenia podłączonego do sieci internetowej. To kluczowy element umożliwiający komunikację między urządzeniami w sieci.

Każde urządzenie ma unikalny adres IP, który jest używany do lokalizacji i identyfikacji urządzenia w sieci. Można go porównać do adresu domowego określającego miejsce, w którym znajduje się urządzenie w sieci.

Aby sprawdzić swój adres IP, rekomendujemy skorzystać z różnych metod w zależności od systemu operacyjnego. Na komputerach z systemem Windows można użyć polecenia „ipconfig” w wierszu poleceń lub znaleźć adres IP w ustawieniach sieciowych. Na komputerach z systemem macOS można użyć Terminala i polecenia „ifconfig” lub znaleźć adres IP w preferencjach sieciowych. Na urządzeniach mobilnych z systemem Android lub iOS można znaleźć adres IP w ustawieniach sieciowych, lub skorzystać z dedykowanych aplikacji dostępnych (np. z App Store lub Google Play).

FAQ – najczęstsze pytania i odpowiedzi

Poniżej przedstawiamy najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat adresu IP.

Co to jest adres IP?

Adres IP (Internet Protocol) jest numerem identyfikacyjnym przypisanym do urządzenia podłączonego do sieci internetowej. To unikalny identyfikator umożliwiający komunikację między urządzeniami w sieci.

Jakie są rodzaje adresów IP?

Istnieją dwie główne wersje adresów IP: IPv4 (Internet Protocol version 4) i IPv6 (Internet Protocol version 6). IPv4 składa się z czterech bloków liczb oddzielonych kropkami, natomiast IPv6 składa się z ośmiu bloków liczb i liter oddzielonych dwukropkami.

Jak mogę sprawdzić swój adres IP?

Na komputerze z systemem Windows można użyć polecenia „ipconfig” w wierszu poleceń lub sprawdzić adres IP w ustawieniach sieciowych. Na komputerach z systemem macOS należy wykorzystać Terminal i polecenie „ifconfig” lub znaleźć adres IP w preferencjach sieciowych. Na urządzeniach mobilnych z systemem Android lub iOS adres IP znajdziesz w ustawieniach sieciowych. Rekomendujemy także skorzystać z dedykowanych aplikacji.

Co to jest publiczny adres IP?

Publiczny adres IP jest widoczny publicznie w Internecie przypisywany przez dostawcę usług internetowych (ISP). Wyróżnia go unikalność. Umożliwia komunikację z urządzeniami spoza lokalnej sieci.

Co to jest prywatny adres IP?

Prywatny adres IP jest używany wewnątrz sieci lokalnej (np. sieć domowa lub biurowa). Nie widać go publicznie w Internecie. Stosuje się go do komunikacji między urządzeniami w tej samej sieci.

Czym różni się dynamiczny adres IP od statycznego adresu IP?

Dynamiczne adresy IP są przypisywane urządzeniom tymczasowo przez dostawcę usług internetowych i mogą się zmieniać przy każdym połączeniu. Statyczne adresy IP są przypisane urządzeniom na stałe i nie ulegają zmianie.

Czy każde urządzenie ma swój własny adres IP?

Tak, każde urządzenie podłączone do sieci internetowej ma unikalny adres IP. Dzięki temu urządzenia mogą się wzajemnie identyfikować i komunikować.

sprawdź też

Porozmawiajmy

Powiedz nam czego potrzebujesz

Kontakt