LOADING

Cognitive walkthrough

Za pomocą cognitive walkthrough mamy możliwość wykreowania modelowego sposobu zachowania się użytkownika podczas korzystania z Twojego serwisu.

Badający „wciela się” w osobę wykonującą w serwisie określone zadania, by wynaleźć możliwe błędy w nawigacji i pola do niepożądanych zachowań.

SPECYFIKA

COGNITIVE WALKTHROUGH

Od klasycznego badania na potencjalnie korzystających ze strony osobach, ta metoda różni się tym, że w rolę użytkowników wciela się badacz, starając się ocenić, czy działania, jakie są oczekiwane od korzystających z serwisu są możliwe do osiągnięcia w możliwie prosty i intuicyjny sposób. Osoba oceniająca ma za zadanie krok po kroku wykonywać określone zadania i wskazać miejsca, gdzie napotkała na utrudnienia. Bazuje przy tym na swoim doświadczeniu w projektowaniu U.

ZALETY

  • Doświadczony badacz jest w stanie wykryć więcej błędów, niż badanie na użytkownikach, którzy wykonają działanie tylko według jednego schematu.
  • Cognitive walkthrough jest łatwiejsze do przeprowadzenia. Nie wymaga angażowanie użytkowników testowych ani specjalnego oprogramowania, a potrafi przynieść podobne efekty.
  • Koszt takiego badania jest znacznie niższy, niż przy badaniu na użytkownikach.

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE

  • Użytkownik zamierza zapisać się na studia podyplomowe na SGGW na kierunku „Nowoczesne metody prowadzenia stada bydła mlecznego”.
  • Użytkownik szuka butów piłkarskich dla syna
  • Użytkownik szuka kontaktu do doktora Rączki
Często

Zadawane pytania

Jak wygląda raport z cognitive walkthrough?

Pierwsza część to opis kroków wykonywanych przez badacza wraz z zapisem jego toku myślowego, który doprowadził do takiego, a nie innego sposoby wykonania zadania. Druga to rekomendacje, wynikające z tychże kroków, wskazanie błędów, ze szczególnym uwzględnieniem i wyszczególnieniem błędów krytycznych.

Kto wybiera scenariusze do badania?

Zwykle wypracowujemy je razem z Klientem, przedstawiając nasze własne propozycje i łącząc je z sugestiami Klienta.

Ile scenariuszy obejmuje badanie?

Zależy to od wielkości serwisu. W przypadku mniejszego może ich być kilka. Przy dużym – zwykle kilkanaście.

Czy naprawdę badacz jest w stanie przeprowadzić to badanie w sposób zbliżony do normalnych użytkowników?

Dobry badacz tak. My mamy dobrego.

Zapytaj o ofertę