LOADING

Analiza zachowań użytkowników

Analiza zachowań użytkowników umożliwia zbadanie ich zachowania podczas korzystania z serwisu w oparciu o zebrane z różnych źródeł dane.

Na podstawie zgromadzonego dzięki tej analizie materiału formułowane są wnioski, mające na celu poprawienie użyteczności strony, co docelowo przekłada się na wzrost konwersji.

Co umożliwia

Analiza zachowań użytkownika

 • Miarodajną ocenę, jakie działania podejmują użytkownicy na stronie
 • Wyciągnięcie wniosków, dotyczących możliwych błędów i zaburzeń w ścieżce użytkownika na drodze do wykonania celu
 • Dostosowanie serwisu pod kątem użytkowników na bazie rzeczywistych danych
 • Docelowo – zwiększenie ilości oczekiwanych przez użytkowników akcji, a tym samym wzrost konwersji
Co używamy

przy analizie zachowań

 • Narzędzi do zbierania danych dotyczących ruchu w witrynie (np. Analytics)
 • Narzędzi do analizy poruszania się użytkowników po witrynie i tworzenia heatmap (np. Crazy Egg)
 • Narzędzi oceniających możliwy potencjał witryny wśród użytkowników, poszukujących usług przez nią dostarczanych (Keyword Planner, KWFinder)
Co obejmuje

Raport z analizy zachowań

 • Szczegółową analizę i omówienie zebranego materiału dotyczącego zachowań użytkowników
 • Wnioski poparte konkretnymi danymi ilościowymi lub jakościowymi
 • Stworzenie rekomendacji, mających na celu poprawę użyteczności serwisu
 • W wypadku braku odpowiednich narzędzi analitycznych – wsparcie w ich wdrożeniu
Często

Zadawane pytania

Jak wiele danych potrzeba do analizy?

Im większa ilość zebranych danych, tym analiza będzie pełniejsza. Nawet jednak z krótkiego okresu można niekiedy wydobyć sporo wniosków, przy założeniu, że liczba odwiedzających serwis nie była śladowa.

Co w sytuacji, gdy dotychczas nie zbierałem żadnych danych?

W takich sytuacjach służymy wsparciem w instalacji odpowiednich narzędzi analitycznych (jak instalacji Google Analytics czy programu do tworzenia heatmap), zaś analizy dokonujemy po czasie, w którym niezbędna ilość danych do wiarygodnej analizy zostanie zebrana.

Zapytaj o ofertę