LOADING

Analiza zachowań użytkowników

Analiza zachowań użytkowników umożliwia zbadanie ich zachowania podczas korzystania z serwisu w oparciu o zebrane z różnych źródeł dane.

Na podstawie zgromadzonego dzięki tej analizie materiału formułowane są wnioski, mające na celu poprawienie użyteczności strony, co docelowo przekłada się na wzrost konwersji.

Analiza zachowań użytkowników 1
Co umożliwia

Analiza zachowań użytkownika

 • Miarodajną ocenę, jakie działania podejmują użytkownicy na stronie
 • Wyciągnięcie wniosków, dotyczących możliwych błędów i zaburzeń w ścieżce użytkownika na drodze do wykonania celu
 • Dostosowanie serwisu pod kątem użytkowników na bazie rzeczywistych danych
 • Docelowo – zwiększenie ilości oczekiwanych przez użytkowników akcji, a tym samym wzrost konwersji
Co używamy

przy analizie zachowań

 • Narzędzi do zbierania danych dotyczących ruchu w witrynie (np. Analytics)
 • Narzędzi do analizy poruszania się użytkowników po witrynie i tworzenia heatmap (np. Crazy Egg)
 • Narzędzi oceniających możliwy potencjał witryny wśród użytkowników, poszukujących usług przez nią dostarczanych (Keyword Planner, KWFinder)
Co obejmuje

Raport z analizy zachowań

 • Szczegółową analizę i omówienie zebranego materiału dotyczącego zachowań użytkowników
 • Wnioski poparte konkretnymi danymi ilościowymi lub jakościowymi
 • Stworzenie rekomendacji, mających na celu poprawę użyteczności serwisu
 • W wypadku braku odpowiednich narzędzi analitycznych – wsparcie w ich wdrożeniu
Często

Zadawane pytania

Jak wiele danych potrzeba do analizy?

Im większa ilość zebranych danych, tym analiza będzie pełniejsza. Nawet jednak z krótkiego okresu można niekiedy wydobyć sporo wniosków, przy założeniu, że liczba odwiedzających serwis nie była śladowa.

Co w sytuacji, gdy dotychczas nie zbierałem żadnych danych?

W takich sytuacjach służymy wsparciem w instalacji odpowiednich narzędzi analitycznych (jak instalacji Google Analytics czy programu do tworzenia heatmap), zaś analizy dokonujemy po czasie, w którym niezbędna ilość danych do wiarygodnej analizy zostanie zebrana.

Zapytaj o ofertę